https://tidsskrift.dk/akut/issue/feed Dansk Tidsskrift for Akutmedicin 2018-06-13T22:26:14+02:00 Dansk Tidsskrift for Akutmedicin tidsskrift@akutmedicin.org Open Journal Systems <p>Platform til vidensdeling inden for det akutmedicinske og -sygeplejefaglige område.&nbsp;</p> https://tidsskrift.dk/akut/article/view/104845 Optimizing Major EmerGency Abdominal surgery OMEGA 2018-06-13T22:26:13+02:00 Dan Brun Petersen dabp@regionsjaelland.dk Halfdan Lauridsen hall@regionsjaelland.dk <p>OMEGA har strømlinet samarbejdet og en række procedure både i Akutafdelingen og de øvrige afdelinger. Den initielle behandling inkl. antibiotika kan komprimeres til at vare under 1 time, så snart mistanken er rejst. Det tyder på, at indførelsen af OMEGA reducerer dødeligheden.</p><p>Patienterne identificeres dog for sent i forhold til målet i RKKP Akut Kirurgi Datasen om, at patienter med perforeret ulcus skal sættes i behandling med antibiotika indenfor 1 time efter ankomst til hospital. Hurtig identifikation er en udfordring, da en del patienter ved ankomst ikke har påvirkede vitalparametre og/eller diskrete symptomer og derved får ikke-hastende triage-grad.</p><p>Derfor lægges fokus fremadrettet på tidlig vurdering ved erfaren akutlæge umiddelbart ud fra første melding.</p> 2018-06-13T22:26:13+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/akut/article/view/104844 Digital dagsplan giver øget personaleoverblik og bedre supervision 2018-06-13T22:26:13+02:00 Emil Ejersbo Iversen emiv@regionsjaelland.dk Dan Brun Petersen dabp@regionsjaelland.dk Marie-Laure Jacobsson marielaure_bb@hotmail.com Anne Grethe Mølbak agmo@regionsjaelland.dk <p>Afdelingen har med uddannelsesansvarlige overlæge i front og i samarbejde med IT-firma iterativt udviklet en digital dagsplan, som løbende er blevet testet og evalueret af afdelingens personale.</p><p>Første version af systemet er gennemtestet og implementeret i afdelingen. Næste skridt er autoplanlægning af skema ud fra ønsker der indgives direkte i systemet af den enkelte medarbejder, således at ønskede funktioner dækkes og medarbejderen ikke blot får fri som ønsket, men sættes på de mest relevante funktioner og tjenester samt skemalægges sammen med vejleder så vidt muligt.  </p> 2018-06-13T22:26:13+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://tidsskrift.dk/akut/article/view/104846 Introduktionsstilling i akutmedicin – foreløbige erfaringer 2018-06-13T22:26:14+02:00 Dan Brun Petersen dabp@regionsjaelland.dk Anne Grethe Mølbak agmo@regionsjaelland.dk <p>Akutafdelingen har gjort sig de første erfaringer med et uddannelsesprogram for læger i introduktionslignende stillinger.</p><p>Uddannelsesprogrammet for en introduktionsstilling kan udarbejdes relativt nemt, men der er flere elementer, man skal være opmærksom på, særligt i den daglige planlægning</p> 2018-06-13T22:26:14+02:00 ##submission.copyrightStatement##