https://tidsskrift.dk/akut/issue/feed Dansk Tidsskrift for Akutmedicin 2019-12-13T02:02:49+01:00 Dansk Tidsskrift for Akutmedicin tidsskrift@akutmedicin.org Open Journal Systems <p>Platform til vidensdeling inden for det akutmedicinske og -sygeplejefaglige område.&nbsp;</p> https://tidsskrift.dk/akut/article/view/114706 Første nationale uddannelsesdag i akutmedicin: Resultat af gennemgang af kompetencerne fra introduktionsuddannelsen 2019-12-13T02:02:49+01:00 Katrine Dueholm NISSEN katrinednissen@gmail.com Charlotte Dahl Christiansen charlottedahlchristiansen@gmail.com Louis Harder mail@louisharder.dk Marie Jessen mariekjessen@gmail.com Julie Mackenhauer thejuliemac@gmail.com <p><strong>Baggrund:</strong></p> <p>I 2018 blev akutmedicin et selvstændigt speciale (1). Målbeskrivelsen er udarbejdet af sundhedsstyrelsen (SST), Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og en række andre specialer. Dernæst er kompetencekortene til de 9 kompetencer udarbejdet af DASEM (2). De uddannelsesansvarlige overlæger har lokalt udarbejdet uddannelsesprogrammer, som definerer hvordan de 9 kompetencer opnås i hver enkelt akutafdeling. Andre specialer har god erfaring med at supplerer med specifikke færdighedskort som fx kan benyttes til at superviser praktiske kliniske procedurer.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Formål: </strong></p> <p>Yngre Danske Akutmedicinere (YDAM) afviklede i marts 2019 første nationale uddannelsesdag. Formålet med dagen var at erfaringsudveksle på tværs af hospitaler samt samle input til DASEM med henblik på revision af målbeskrivelsen, kompetencekort samt udarbejdelse af nye færdighedskort.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Metode:</strong></p> <p>Der blev afholdt et endags seminar for alle uddannelseslæger og uddannelsesansvarlige overlæger i akutmedicin. Dagen bestod af gruppearbejde, hvor målbeskrivelsen, kompetencekort og uddannelsesprogrammer blev gennemgået kritisk og der blev opstillet forslag til evt. forbedringstiltag.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Resultat: </strong></p> <p>Der var 36 deltagere på uddannelsesdagen, heraf 9 overlæger og 27 uddannelseslæger.&nbsp; Der var bred deltagelse på dagen med uddannelseslæger fra alle regioner men ikke alle 21 akutsygehuse. Alle kom med input til forbedring af målbeskrivelse og kompetencekort. Dette blev samlet i et fælles dokument. Der blev opstillet 14 forslag til nye færdighedskort.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Konklusion:</strong></p> <p>Uddannelsesdagen klarlagde at der blandt yngre læger og uddannelsesansvarlige overlæger er et ønske om at uddannelsesmaterialet opdateres for at forbedre den akutmedicinske introduktionsuddannelse. For at øge det faglige niveau, ønskede deltagerne bl.a opdatering af kompetencekort samt nye færdighedskort. De akutmedicinske læger som har grundlagt DK-AKUT, er allerede i gang med dette arbejde og man bør i samarbejde med dem opdaterer kompetencekort og færdighedskort efter international standard.</p> 2019-10-23T21:38:54+02:00 ##submission.copyrightStatement##