Dansk Tidsskrift for Akutmedicin https://tidsskrift.dk/akut <p>Platform til vidensdeling inden for det akutmedicinske og -sygeplejefaglige område.&nbsp;</p> Dansk Selskab for Akutmedicin da-DK Dansk Tidsskrift for Akutmedicin 2596-545X Ophavsretten deles mellem forfatter og tidsskrift Godt nytår! – et tilbageblik på 2018 https://tidsskrift.dk/akut/article/view/112141 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>2018 blev et godt akademisk år i både Danmark og på den internationale scene.</p> <p>I Danmark er udpeget endnu tre professorer i akutmedicin, og flere er måske på vej? Tillykke til Mikkel Brabrand,Christian Backer Mogensen og Søren Mikkelsen (c) som blev udpeget som professorer i akutmedicin ved Syddansk Universitet i 2018.<br>Bemærk desuden opslag af 5-årigt professorat i akutmedicin ved Københavns Universitet.</p> <p>Der er udgivet kilometervis af interessant læsning om akutmedicin i 2018. Redaktionen har samlet 9 internationale publikationer fra The Lancet, Annals of Emergency Medicine, New England Journal of Medicine, Circulation og BMJ Quality and Safety, som fokuserer på relevante akutmedicinske emner. Brug gennemgangen som refleksion over den daglige kliniske praksis, til undervisning i afdelingen, journal club eller inspiration til yderligere forskningen indenfor vores felt.</p> <p>Læs vores ultrakorte resumeer nedenfor, og klik videre i referencelisten, hvis du vil vide mere:</p> <ol> <li> <p>Smertebehandling af akutte muskuloskeletale smerter: Kan vi nøjes med paracetamol uden at tillægge</p> <p>NSAID?</p> </li> <li> <p>Hvordan definerer vi AMI i 2019? Har du styr på type 1, 2, 3, 4a-c og 5 infarkt? Læs den nyeste universale</p> <p>konsensusdefinition.</p> </li> <li> <p>Skal vi skrue ned for ilt-behandlingen til den akut syge patient uden KOL, og stile efter en saturation på 94-</p> <p>96% fremfor 96-100%?</p> </li> <li> <p>Bør vi give plasma fremfor NaCl præhospitalt til traumepatienten med hæmoragisk shock?</p> </li> <li> <p>Terminalbehandling i akutafdelingen – er vi klar til fremtiden?</p> </li> <li> <p>Mæslinger – er det relevant at overveje i Europa?</p> </li> <li> <p>Væskebehandling af ikke-kritisk syge patienter i akutafdelingen: Hvem kan have gavn af balanceret</p> <p>væskebehandling? Og kan vi nøjes med NaCl?</p> </li> <li> <p>Hvordan kan vi beskrive fejldiagnostisk og arbejde med patientsikkerhed indenfor en fælles</p> <p>forståelsesramme?</p> </li> <li> <p>Hvilke interventioner kan vi implementere for at fremme patientsikkerhedskulturen?</p> </li> </ol> </div> </div> </div> Julie Mackenhauer Marie K. Jessen Gitte Tygesen Mikkel Petersen ##submission.copyrightStatement## 2019-01-22 2019-01-22 2 1 2 2 10.7146/akut.v2i1.112141 Redaktionen anbefaler https://tidsskrift.dk/akut/article/view/112142 Julie Mackenhauer Mikkel Petersen ##submission.copyrightStatement## 2019-01-22 2019-01-22 2 1 3 5 10.7146/akut.v2i1.112142 Tak til bidragsydere i 2018 https://tidsskrift.dk/akut/article/view/112143 <p><strong>TAK til den faglige følgegruppe</strong></p> <p>Annette Jakobsen</p> <p>Christian Backer-Mogensen</p> <p>Christian Skjærbæk</p> <p>Erika Christensen</p> <p>Finn Erland Nielsen</p> <p>Hans Kirkegaard</p> <p>Jette Møller Ahrensberg</p> <p>Karin Bundgaard Mikkelsen</p> <p>Ole Mølgaard</p> <p>Thomas Andersen Schmidt</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>TAK til reviewere</strong></p> <p>Christian Backer-Mogensen</p> <p>Christian SkjærbækHanne Arildsen</p> <p>Erika Christensen</p> <p>Finn Erland Nielsen</p> <p>Gerhard Tiwald</p> <p>Hans Kirkegaard</p> <p>Jette Møller Ahrensberg</p> <p>Karin Bundgaard Mikkelsen</p> <p>Lars Rasmussen</p> <p>Nikolaj Raaber</p> <p>Ole Mølgaard</p> <p>Peter Hallas</p> <p>Thomas Andersen Schmidt</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>TAK til redaktionen</strong></p> <p><em>Nuværende</em></p> <p>Marie Jessen</p> <p>Julie Mackenhauer</p> <p>Gitte&nbsp;Boier Tygesen</p> <p>Mikkel Heide Petersen</p> <p><em>Tidligere medlemmer</em></p> <p>Karin Dam Eikhof</p> <p>Karin Bundgaard Mikkelsen</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>TAK til forfattere</strong></p> <p>Jeppe Henriksen</p> <p>Carl Mathias Karlsson</p> <p>Peter Hallas</p> <p>Dan Brun Petersen</p> <p>Marie Jessen</p> <p>Julie Mackenhauer</p> <p>Jeanette Wassar Kirk</p> <p>Per Nilsen</p> <p>Sabina Bay Hermansen</p> <p>Tim Alex Lindskou</p> <p>Nikolaj Raaber</p> <p>Janna Maria Borg</p> <p>Matthias Giebner</p> <p>Halfdan Lauridsen</p> <p>Emil Ejersbo Iversen</p> <p>Marie-Laure Jacobsson</p> <p>Anne Grethe Mølbak</p> <p>&nbsp;</p> <p>Og ikke mindst en stor tak til TrygFonden for at støtte tidskriftet!</p> Mikkel Petersen ##submission.copyrightStatement## 2019-01-22 2019-01-22 2 1 8 8 10.7146/akut.v2i1.112143 Følger af det milde hovedtraume https://tidsskrift.dk/akut/article/view/104546 Stine Fjendbo Galili ##submission.copyrightStatement## 2019-01-22 2019-01-22 2 1 6 7 10.7146/akut.v2i1.104546