Dansk Tidsskrift for Akutmedicin https://tidsskrift.dk/akut <p>Platform til vidensdeling inden for det akutmedicinske og -sygeplejefaglige område.&nbsp;</p> Dansk Selskab for Akutmedicin da-DK Dansk Tidsskrift for Akutmedicin 2596-545X <p>Ophavsretten deles mellem forfatter og tidsskrift.</p> Subkutant Emfysem og Pneumomediastinum https://tidsskrift.dk/akut/article/view/121110 <p>Rekreationel brug af lattergas er øget i popularitet i Danmark i løbet af 2000-talet. Hypoksi er den hyppigste komplikation efter inhalation og der er i Danmark indberettet 4 dødsfald i forbindelse med inhalation af lattergas. Siden slutningen af 2019 er det observeret et øget forbrug af en ny lattergasbeholder, der indeholder 70 gange mere lattergas<sup>4</sup>, end de traditionelle patroner.</p> <p>I denne case beskrives en ung kvinde der henvises til akutmodtagelsen grundet brystsmerter, åndenød samt hævelse af bryst og hals. Røntgen og CT af thorax viste udtalt pneumomediastinum og subkutant emfysem. Patienten behandles konservativt med profylaktisk antibiotika. &nbsp;</p> Andrew Sharaw Dorte Worm Copyright (c) 2021 forfatter og tidsskrift. 2021-10-18 2021-10-18 4 1 17 19 10.7146/akut.v4i1.121110 Effekter av økt legefaglig kompetanse i akuttmottak https://tidsskrift.dk/akut/article/view/121305 <p><strong>Bakgrunn</strong>: Fokus på høyere legefaglig kompetanse i akuttmottakene har økt de siste årene, og i mange norske akuttmottak er det nå fast ansatte leger i klinisk virksomhet. Det finnes ingen norske studier som viser effekter av akuttleger i akuttmottak. Vi ønsket å evaluere effekter av å introdusere akuttlege ved et mellomstort norsk akuttmottak.</p> <p><strong>Materiale og metode</strong>: Vi har samlet logistiske pasientdata fra 22 ukedager (i perioden kl 8-15) med akuttlege tilstede i akuttmottaket og sammenliknet med tilsvarende antall ukedager før og etter perioden. I tillegg ble det gjennomført spørreundersøkelse for vaktgående leger og sykepleiere.&nbsp;</p> <p><strong>Resultater: </strong>Gjennomsnittlig oppholdstid for pasienter gikk ned med 57 minutter i akuttlegeperioden sammenliknet med perioden før (3t 21min versus 2t 24min, 28 %, p&lt;0.001). Maksimalt antall pasienter samtidig i akuttmottaket ble redusert med 23% i perioden med høyest belegg. 84% av vaktgående leger og sykepleiere mente ordningen førte til en generell bedring i mottaksarbeidet og 95% svarte at den bør innføres permanent.</p> <p><strong>Fortolkning:</strong> I vår studie viste vi at tilstedeværelse av akuttlege reduserer oppholdstid og opphopning av pasienter i akuttmottaket. Like viktig er det at de mindre erfarne legene rapporterte økt trygghet i sin arbeidssituasjon i akuttmottaket. Videre undersøkelser er nødvendig for å kunne si noe om økt legefaglig kompetanse i akuttmottak påvirker diagnostisk presisjon, behandlingskvalitet, varighet av sykehusinnleggelser og kost-nytteeffekt.</p> Eirik Hugaas Ofstad Benedikte Dyrhaug Stoknes Jostein Dale Lars Petter Bache-Wiig Bjørnsen Beate Sørslett Copyright (c) 2021 forfatter og tidsskrift. 2021-09-12 2021-09-12 4 1 3 9 10.7146/akut.v4i1.121305 Investigating the possibilities of using patient-generated health data in emergency care: an explorative study https://tidsskrift.dk/akut/article/view/124903 <p><strong>Abstract</strong><br>It is well known that emergency departments (EDs) are exposed to human errors and unintended events due to large patient flow, high work pressure and overload of information. Strategies for providing efficient and effective health care are therefore imperative, and health information technologies are suggested to be one of the solutions. This study sought to investigate if the use of patient-generated health data gathered through a digital patient questionnaire and visualised as a patient-generated journal (PGJ v.1.0) has the potential to improve the care delivered in EDs.<br><br>Methods<br>Using a mixed-method approach, the PGJ (v.1.0) was investigatedfrom key stakeholders’ perspectives. First, we examined the PGJ from a patient perspective via participant observation (n = 18) and interviews (n = 18), supported by statistical data from the PGJ (n = 56). Second, we used questionnaires to explore the physicians’ perspectives (n = 9). Lastly, two interviews were conducted with healthcare leaders from the ED. The data were compared and analysed using descriptive statistics and hermeneutic analysis.<br><br>Results <br>From the findings, it appears that patients in need of urgent care accept the use of patient-generated data, and patients highly favoured being active in their patient pathway. However, the system needed some adjustments to fit the patients’abilities in urgent situations.The physicians expressed mixed attitudes towards the PGJ: the majority agreed that the system needed some adjustments in order for the full benefits to be gained, but thought that it had potential to improve their work processes when fully developed.<br><br>Conclusions <br>This study concludes that the use of patient-generated data is well accepted by patients in an urgent setting, and that the PGJ has the potential to improve quality of care in patient pathways by adding value to patient flows as well as clinical workflows. The concept of utilising patient-generated health data in emergency care should therefore be further developed and investigated.</p> Fie Brosbøl Kobberup Brit-Silje Sode Gitte Boier Tygesen Malik Kalmriz Copyright (c) 2021 forfatter og tidsskrift. 2021-10-18 2021-10-18 4 1 10 16 10.7146/akut.v4i1.124903