Call for papers: Åbent nummer

2023-08-30

Kalder alle kønsforskere!

Vi inviterer jer hermed til at indsende et bidrag til mulig udgivelse i et åbent nummer af Kvinder, Køn & Forskning (2024/2). I modsætning til et temanummer giver et åbent nummer mulighed for at publicere artikler og andre bidrag på tværs af en lang række discipliner og emner, og derfor opfordrer vi jer til at indsende alle former for original tværfaglig forskning vedrørende køn, magt, intersektionalitet og ulighed, globalt såvel som lokalt. Vi er også interesserede i teoretiske og metodologiske bidrag til igangværende diskussioner inden for kønsforskning, feministisk teori, queer teori, kritisk raceteori, osv.

Med dette nummer vil vi i særlig grad opfordre junior-forskere til at dele deres forskning og indsende deres bidrag til nummeret.

Kvinder, Køn & Forskning accepterer bidrag i form af forskningsartikler, essays, kunstværker, debatindlæg, boganmeldelser og yderligere kommentarer hertil i overensstemmelse med den redaktionelle politik (se Indsendelser).

Bidrag på både engelsk og de skandinaviske sprog accepteres.

Deadline for abstracts (max 500 ord + forfatterbio ca. 100 ord): 15. oktober 2023

Tilbagemelding: 1. november 2023

Deadline for færdig artikel: 15. februar 2024

Planlagt udgivelse: 15. november 2024

 

Du bedes indsende dit abstract via tidsskrift.dk. Du kan uploade både forfatteroplysninger og dit abstract her – og senere (om nødvendigt) hele artiklen/bidraget.