Utbredelse av konsepter i norske barnehager

Forfattere

  • Åse Lund
  • Karianne Franck
  • Lise Juritsen
  • Jostein Paulgård Østmoen
  • Terese Wilhelmsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132317

Nøgleord:

Programmer, standardisering, utdanningspolitiske føringer, profesjonsutøvelse, motstand

Resumé

NO resumé
I løpet av kort tid har konsepter, i form av standardiserte programmer og metoder tatt plass i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det gir et behov for mer forskningsbasert kunnskap om fenomenet. Denne artikkelen har som hovedformål å undersøke utbredelse av konsepter i et utvalg norske kommuner. Utgangspunktet for artikkelen er en spørreundersøkelse besvart av 206 pedagogiske ledere og styrere. I analysen brukes beskrivende statistikk, bivariat analyse og kvalitativ innholdsanalyse. Undersøkelsen viser et stort omfang av konsepter i barnehagene, både i antall og i variasjonen av konsepter. Den viser også at det er regionale forskjeller i antall og hvilken type konsepter som brukes. Barnehagenes begrunnelser for valg av konsepter blir beskrevet gjennom åtte kategorier. Artikkelen bidrar med økt kunnskap om utbredelsen av konsepter i norske barnehager.

Abstract – UK
Spread of concepts in Norwegian kindergartens
Concepts in the form of standardized programmes and methods are gaining ground in Norwegian kindergartens. More knowledge is needed to better understand the impact of these concepts. In this article, we explore the spread of concepts. The data is based on survey responses from 206 kindergartens. In the analysis, we use descriptive statistics, bivariate analysis and qualitative content analysis. The results indicate that concepts are widespread and take many forms. Some kindergartens do not use concepts, others use several, and how many concepts that are used, seem to depend on municipality affiliation. Reasons given for the use of concepts, are described through eight categories. The article contributes with increased knowledge of the spread of concepts in Norwegian kindergartens.

Forfatterbiografier

Åse Lund

universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge

Karianne Franck

førsteamanuensis, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Lise Juritsen

førstelektor, Universitetet i Sørøst-Norge

Jostein Paulgård Østmoen

førstelektor, Universitetet i Sørøst-Norge

Terese Wilhelmsen

førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge

Downloads

Publiceret

2022-04-11

Citation/Eksport

Lund, Åse, Franck, K., Juritsen, L., Paulgård Østmoen, J., & Wilhelmsen, T. (2022). Utbredelse av konsepter i norske barnehager. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 6(1), 20. https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132317