Studerendes skabelse af personlig teori om børneperspektiver i pædagoguddannelsens praktik

Forfattere

  • Jimmy Krab
  • Kirsten Rigbolt
  • Randi Andersen

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132315

Nøgleord:

Praktik, børneperspektiver, læring, personlig teori, pædagogstuderende

Resumé

DK resumé
Via analyser fra et etnografisk inspireret feltarbejde af pædagogstuderendes arbejde med børneperspektiver i deres praktik i daginstitutioner bidrager artiklen til nuancerede forståelser indenfor forskningsfeltet voksenlæring og praktik. Med afsæt i en kombination af Lave og Wengers antropologisk og sociologisk inspirerede læringsteori og Jarvis’ filosofisk eksistentielt inspirerede læringsteori viser artiklen de studerendes refleksioner over det konfliktuelle og modsætningsfulde i praksis som forudsætning for deres læring. Artiklen sætter dermed fokus på de studerendes modsætningsfulde praksiserfaringer som udgangspunkt for læring på pædagoguddannelsen og bidrager med et kritisk korrektiv til en instrumentel og kompetencemålstyret kvalifikationstænkning.

Abstract – UK
How do students in social education create a personal theory about children’s perspective during an internship
Based on an ethnographic inspired fieldwork of students’ work with children’s perspective in day care institutions this article offers new understandings in the field of adult education and internship. Using Lave and Wenger’s social, anthropological inspired theory of learning in combination with Peter Jarvis’ philosophical, existential theory the article stresses the importance of reflection on conflicts and disjunctures during internship and offers a critical corrective to the current instrumental perspective on learning ruled by competence goals.

Forfatterbiografier

Jimmy Krab

lektor, ph.d. og cand. mag. i pædagogik, Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon

Kirsten Rigbolt

lektor og cand. pæd. i pædagogik, Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon

Randi Andersen

docent, ph.d og cand.comm., Center for Pædagogik, Professionshøjskolen Absalon

Downloads

Publiceret

2022-04-11

Citation/Eksport

Krab, J., Rigbolt, K., & Andersen, R. (2022). Studerendes skabelse af personlig teori om børneperspektiver i pædagoguddannelsens praktik. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 6(1), 15. https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132315