Deltagelse – en ret, en pligt eller en institutionel mulighed for børn i dagtilbud

Forfattere

  • Benedicte Bernstorff

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132314

Nøgleord:

Fleksibel deltagelseslyst, deltagelsespauser, institutionelt hverdagsliv, børns perspektiver, fortolket indefra-perspektiv

Resumé

DK resumé
Artiklen beskriver og diskuterer, hvordan børns perspektiver på deltagelse kan indfanges på måder, hvor også børns underprivilegerede stemmer synliggøres. Artiklens teoretiske, metodiske og empiriske baggrund er et ph.d.-projekt omhandlende børns deltagelse i den selvorganiserede legs legefællesskaber i børnehaven. Først indkredser artiklen den teoretiske forståelse af relationelle sammenhænge mellem objektive strukturer og subjektive handlinger af betydning for deltagelsesforståelser. Dernæst viser artiklen empirisk, hvordan børns deltagelsesmodstand kan ses som et underverdensoprør mod den institutionelle deltagelsesforståelse, som en underprivilegeret stemme, der bringes til syne og til drøftelse. Afslutningsvis drøfter artiklen forskningsetiske udfordringer og fordele ved at anlægge et undersøgelsesdesign, der kan indfange børns perspektiver på deres institutionelle hverdagsliv.

Abstract – UK
Participation – a right, an obligation or an institutional opportunity for children in daycare describes and discusses how children’s perspectives can be captured in ways children’s underprivileged voices as well can be made visible. The theoretical, methodological, and empirical background of the article is a PhD-research concerning children’s participation in the self-organized play and play-communities in kindergarten. First, the article outlines the theoretical understanding of relational coherences between objective structures and subjective actions of significance for participatory understandings. Next, the article empirically shows how children’s resistance to participation can be seen as an underworld rebellion against the institutional understanding of participation, as an underprivileged voice that is brought into view and discussed. Finally, the article discusses research ethics challenges and benefits of constructing a study design able to capture children’s perspectives on their institutional everyday life.

Forfatterbiografi

Benedicte Bernstorff

PhD, lektor UCSYD

Downloads

Publiceret

2022-04-11

Citation/Eksport

Bernstorff, B. (2022). Deltagelse – en ret, en pligt eller en institutionel mulighed for børn i dagtilbud. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 6(1), 12. https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132314