Borgerperspektiver på handicapområdet

– interviews som en inddragende metode i forskning og i pædagogisk arbejde

Forfattere

  • Lise Jönsson Koumaditis
  • Anthon Sand Jørgensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132313

Nøgleord:

Borgere med udviklingshæmning, borgerperspektiver, interview, æstetiske udtryksformer, metodisk sensitivitet, participatory research

Resumé

DK resumé
Denne artikel vil med baggrund i studier om æstetiske udtryksformer i interviews og narrative interviews eksemplificere, hvordan borgerperspektiver på handicapområdet kan informere og udvikle forskning og pædagogisk arbejde. Det er artiklens pointe, at det kræver en øget opmærksomhed og metodisk sensitivitet at få indsigt i hverdagslivet sådan som voksne med udviklingshæmning beskriver det – og at det er forskere og pædagoger, som må tage ansvar for vidensproduktionen. Artiklen bidrager således til den aktuelle debat og diskussionen af, hvordan – og i hvilken udstrækning – vidensproduktion i pædagogikken og i handicapforskningen kan gøres med, af og for mennesker med udviklingshæmning.

Abstract – UK
Drawing on studies of the use of aesthetic forms of expression in interviewing and narrative interviews, this article exemplifies how citizen perspectives can inform and develop disability research and pedagogical work. The main argument is that attention and methodological sensitivity are vital when exploring perspectives from people with learning disabilities – and that researchers and pedagogues must take responsibility for the knowledge production. The article contributes to the current dialogue on how – and to what extent – disability research and pedagogical knowledge production can be carried out with, by and for people with learning disabilities.

Forfatterbiografier

Lise Jönsson Koumaditis

lektor, ph.d., Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse, Via University College

Anthon Sand Jørgensen

lektor, ph.d. Pædagoguddannelsen, Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse, Via University College

Downloads

Publiceret

2022-04-11

Citation/Eksport

Jönsson Koumaditis, L., & Sand Jørgensen, A. (2022). Borgerperspektiver på handicapområdet: – interviews som en inddragende metode i forskning og i pædagogisk arbejde. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 6(1), 16. https://doi.org/10.7146/fppu.v6i1.132313