Hvad er et læringsmiljø hele dagen i pædagogisk praksis?

Et casestudie af forståelser og praksis i fire kommuner

Forfattere

  • Thyge Tegtmejer Ph.d., forsker, VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125711

Nøgleord:

Styrket pædagogisk læreplan, læringsmiljø, pædagogisk praksis

Resumé

Resumé
Læringsmiljøbegrebet står centralt i Den styrkede pædagogiske læreplan, samtidig med at det er et overordentligt bredt begreb. Dette studie undersøger hvordan pædagoger, dagtilbudsledere og kommunale forvaltningsmedarbejdere arbejder med og reflekterer over læringsmiljø hele dagen i pædagogisk praksis. Studiets data er blevet til gennem institutionelt etnografisk feltarbejde i otte dagtilbud inden for fire kommuner. Studiet udfolder pædagogers, lederes og forvaltningsmedarbejderes perspektiver på hvad et læringsmiljø er, samt hvad det indebærer at arbejde med læringsmiljø hele dagen. Gennem udfoldelse af en række eksempler fra dagligdags praksissituationer, suppleret med dialog med pædagoger og øvrige aktører, søger studiet at indkredse og diskutere positive, såvel som potentielt problematiske, aspekter af et læringsmiljø hele dagen i pædagogisk praksis.

What is an all-day learning environment in pedagogical practice? A case study of interpretations and practices in four municipalities – English summary
Learning environment is a central term in The strengthened pedagogical curriculum, however, it is also an extraordinarily broad term. The present study examines the interpretations of day care professionals, leaders and municipal administrators within four municipalities, as they work with an all-day learning environment in pedagogical practice. Data of the study is collected through institutional ethnographic fieldwork in eight day care institutions within four municipalities. The study unfolds perspectives of professionals, leaders and administrators on the meaning of an educational environment, as well as what it means to work with such an environment all day. Through the unfolding of a number of examples of daily professional practice, combined with dialogue with the participating professionals, the study investigates and discusses positive, as well as potentially problematic, aspects of an all-day learning environment in pedagogical practice.

Forfatterbiografi

Thyge Tegtmejer, Ph.d., forsker, VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Øvrige forfattere:

Morten Huusfeldt, Adjunkt, UCSYD
Lasse Stenmann Ellebæk, Lektor, UCSYD
Kaare Werner Nielsen, Lektor, UCSYD
Janni Tofte Langerhuus, Lektor, UCSYD

Downloads

Publiceret

2021-04-12

Citation/Eksport

Tegtmejer, T. (2021). Hvad er et læringsmiljø hele dagen i pædagogisk praksis? Et casestudie af forståelser og praksis i fire kommuner. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 5(1), 17. https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125711