Narrativ socialpædagogik giver pædagoger nye handlemuligheder

Forfattere

  • Anne Breumlund Cand.mag. og ph.d., lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
  • Inger Bruun Hansen Cand.mag. og ph.d., lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125710

Nøgleord:

Specialiseret botilbud; unge med autisme; narrativ metode i socialpædagogisk praksis

Resumé

Resumé
Denne artikel viser, hvordan en narrativ socialpædagogisk metode skaber nye pædagogiske handlemuligheder i relation til unge med autisme på et specialiseret botilbud. Artiklen bygger på resultater fra et toårigt praksisforskningsprojekt: Narrativ tilgang i socialpædagogiks arbejde. Et metodeudviklings- og følgeforskningsprojekt på socialområdet i Region Sjælland. Forskningsresultaterne peger på, at den narrative metode giver nye handlemuligheder i indsatsen i relation til unge med diagnoser og komplekse vanskeligheder. Metoden skaber forandringer hos pædagogerne og udvider mulighederne for forandringer hos de unge med autisme. I artiklen præsenteres kort det teoretiske grundlag og tre centrale narrative begreber i Michael Whites narrative terapi: ’Alternative fortællinger’, ’intention’ og ’eksternalisering’ – som var afsæt for udvikling af narrative redskaber og guidelines for den pædagogiske praksis. Viden blev opnået gennem fortællinger fra praksis i afprøvningsforløbet, hvor pædagogerne mødtes og delte fortællinger i kollektive refleksionsrum. Disse er optaget på lydfiler, tilsendt forskerne som herved har fået et vindue til praksis. En enkelt fortælling, fortalt af en pædagog på et af de deltagende botilbud, eksemplificerer analyse og resultater.

Abstract
A narrative pedagogical approach offers new opportunities for actions in practice.
This article is based on results from a two-year practice research project: A narrative approach in pedagogical work. A combined method development project and research project within the social service of Region Zealand, Denmark. The results show that the narrative pedagogical method creates new opportunities for pedagogical actions in practice with young residents with a diagnosis and serious difficulties in specialized residential care institutions. Usage of this method creates changes for the residential social workers as well as increase the possibilities for changes for the young residents.
­ The article briefly presents the theoretical foundation and three central concepts from the narrative therapy of Michael White: ‘alternative stories’; ‘intention’; ‘externalization’ – which the development of the narrative tools and guidelines for practice are based on. Knowledge are obtained from stories told during the testing period, in which the residential care workers have met and shared stories from practice. Audio files from these sessions were handed over to the researchers, who thereby were able to study the practice. One of these stories told by a residential care worker from one of the participating institutions is used to exemplify the analysis and results.

Downloads

Publiceret

2021-04-12

Citation/Eksport

Breumlund, A., & Hansen, I. B. (2021). Narrativ socialpædagogik giver pædagoger nye handlemuligheder. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 5(1), 13. https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125710