Socialpædagogik og digital kommunikation for ægtefæller til mennesker med demens

– Understøttelse af sociale og eksistentielle udfordringer i spændingsfeltet mellem standardiserede løsninger og socialpædagogisk praksis

Forfattere

  • Randi Andersen Ph.d., docent, Center for pædagogik, Professionshøjskolen Absalon
  • Ulla Skjødt Ph.d., lektor, Center for sygepleje, Professionshøjskolen Absalon
  • Lars Christian Aagerup Ph.d., lektor, Center for pædagogik, Professionshøjskolen Absalon

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125707

Nøgleord:

Socialpædagogik, pårørende, demens, digital kommunikation, livskvalitet, eksistentielle udfordringer

Resumé

Resume
Artiklen tager udgangspunkt i projektet Demantec om digital kommunikation til understøttelse af livskvalitet for ægtefæller til mand eller hustru med demens. Det empiriske materiale er produceret i et feltstudie. Analysen viser udfordringer hos ægtefæller til mand eller hustru med demens, og hvordan en digital platform til understøttelse af livskvalitet for ægtefællerne bliver modtaget i praksis. Artiklen har fokus på ægtefællernes eksistentielle og sociale udfordringer, og diskuterer mulighederne for at understøtte disse ved inddragelse af socialpædagogiske traditioner om dannelse som eksistentielt projekt og inkluderende fællesskaber – med en digital platform som supplerende teknologi.

Abstract: Social Pedagogy and digital communication to support life quality for spouses to people with dementia.
This article is part of the Demantec project investigating how spouses to people with dementia experience quality of life, and how social pedagogy and the use of digital communication have potentials to influence their quality of life. Based on interviews with spouses and field studies on cafes for spouses, the article argues that their need for information about dementia and dialogue, about their social and existential challenges in everyday life, are substantial. The discussions shed light on if and how digital communication can accommodate these needs. The conclusion is that there are potentials in a social pedagogical approach in practice using digital communication for supporting the needs of spouses.

Downloads

Publiceret

2021-04-12

Citation/Eksport

Andersen, R., Skjødt, U., & Aagerup, L. C. (2021). Socialpædagogik og digital kommunikation for ægtefæller til mennesker med demens: – Understøttelse af sociale og eksistentielle udfordringer i spændingsfeltet mellem standardiserede løsninger og socialpædagogisk praksis. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 5(1), 12. https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125707