Computationel tankegang fra et pædagogisk perspektiv

Skolepædagogens betydning for teknologiinddragelse i matematikundervisningen

Forfattere

  • Camilla Finsterbach Kaup Ph.d.-studerende, Aalborg Universitet og Professionshøjskolen UCN, Lektor på pædagoguddannelsen, UCN

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125705

Nøgleord:

Computationel tankegang, Digitale artefakter, Understøttende undervisning, Skolepædagog, Teknologiforståelse, Kompetenceudvikling

Resumé

Resumé
Denne artikel beskriver en undersøgelse af skolepædagogens betydning, når der introduceres til nye digitale teknologier i en undervisningssammenhæng i samarbejde med matematiklæreren. Undersøgelsen belyser, hvordan pædagogen kan være med til at understøtte elevernes tilegnelse af computationel tankegang (CT) som en del af matematikundervisningen. I projektet er der til hver klasse tilknyttet et team bestående af en pædagog og en matematiklærer. Empiriindsamlingen er en del af et ph.d.-projekt med fokus på CT i matematik, hvor der ses på, hvordan klasseteamet kollektivt kan udvikle brugen af CT for at understøtte elevernes matematiske forståelse. I denne artikel indgår der datamateriale i form af observationer fra det pædagogiske personales (pædagog og matematiklærer) undervisning og kompetenceudviklingsproces fra i alt fem 2. klasser fra tre forskellige kommuner. Resultaterne viser, at pædagogen spiller en væsentlig rolle i forhold til at understøtte elevernes internaliseringsproces, når der inddrages nye teknologier i undervisningen, og der er en opfattelse af, at pædagogerne fungerer som et medierende led i elevernes tilegnelse af den computationelle og matematiske forståelse. Det er vigtigt, at pædagogerne kender til de valgte teknologier og selv har afprøvet disse i praksis, da det giver dem større tryghed, når de understøtter både læreren og eleverne i undervisningen.

Abstract
Computational thinking from a pedagogical perspective.
The social educator’s importance for introducing technology in mathematics education.
This article describes research on the importance of the social educator when new digital technologies are introduced in a teaching context along with the math teacher. It explores how the social educator can facilitate students’ acquisition of computational thinking (CT) as part of mathematics. For the project, each class is assigned a team that consists of a social educator and a math teacher. This article is part of a larger project that addresses CT in mathematics, which focuses on how to develop the use of CT to support the students’ mathematical understanding. Moreover, this article includes data material such as observations from the teaching and collective professional development process of the pedagogical staff from five second grade classes from three different municipalities. The results reveal that the social educator has a significant role in supporting students’ internalization process when new technologies are incorporated into the teaching. The social educator is also considered a mediating element in the students’ acquisition of computational and mathematical understanding. It is essential that the social educator is familiar with the selected technologies and has tested them in practice since this experience will increase their confidence in supporting the teacher and the students in the teaching.

Downloads

Publiceret

2021-04-12

Citation/Eksport

Kaup, C. F. (2021). Computationel tankegang fra et pædagogisk perspektiv: Skolepædagogens betydning for teknologiinddragelse i matematikundervisningen. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 5(1), 14. https://doi.org/10.7146/fppu.v5i1.125705