”Det gjorde sygt, sygt ondt”

Design af inkluderende legemiljø i skolen i samarbejde med pædagoger

  • Hanne Hede Jørgensen VIA University College & Designskolen Kolding
  • Helle Marie Skovbjerg Designskolen Kolding
Nøgleord: Legedesign, smerte, deltagelse, inklusion, pædagogisk praksis

Resumé

Resume
Med afsæt i en pilotundersøgelse baseret på Design-Based-Research og etnografisk intervention præsenterer denne artikel et legedesign som ramme for studier af børns deltagelsesmuligheder i leg. Studiet tager udgangspunkt i legen som stemningspraksis og viser, at børns viden om at slå-for-sjov samt deres kendskab til et dø-dramatisk-narrativ har betydning for, om legen opleves som god, mens børn, der har forestillinger om virkelig, fysisk smerte, umiddelbart ikke oplever at være inkluderet i leg. Artiklen diskuterer afslutningsvis, hvordan børns viden om leg kan udgøre et pædagogisk potentiale, samt hvorfor legen bør sættes på den pædagogiske dagsorden i skole og SFO.

Abstract
”It hurts awesomely”. Designing inclusive play environment in schools in collaboration with pedagogues
Starting from a pilot study based on Designed-Based-Research and ethnographic intervention this article presents a play design. The play design is based on play as a mood practice and frames a study on children´s possibilities to participate in play. The study discloses how knowledge on hitting for fun and a narrative of dramatic death is significant for the children´s experiences of good play. Children, however, who do not experience themselves included in play, tend to speak of real pain. Finally, the article discus the pedagogical potential of children´s knowledge of play and why play ought to be part of a pedagogical agenda in schools and leisure time clubs.

Publiceret
2020-10-19
Citation/Eksport
Jørgensen, H., & Skovbjerg, H. (2020). ”Det gjorde sygt, sygt ondt”. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 4(2), 13. https://doi.org/10.7146/fppu.v4i2.122507