Fra støttepædagog til ekspert med pædagogisk takt

  • Jonna Nøttrup UC Syd
  • Ole Steen Nielsen UC SYD
Nøgleord: Støttepædagog, ressourcepædagog, interaktionel ekspertise, pædagogisk takt, læringsmiljø

Resumé

Resumé
Kommunerne har siden 1980’erne etableret centrale korps af støttepædagoger. Daginstitutionerne kan søge om særlig støtte fra dette korps til pædagogiske praksis. Støttepædagogernes opgaver har ændret sig fra en kompenserende indsats til det enkelte barn til en indsats, hvor støttepædagogerne hovedsagelig skal yde støtte til pædagogernes udvikling af læringsmiljøet for alle børn i institutionen. Støttepædagogerne oplever det ofte som en følsom udfordring, når de må stille spørgsmål til fagfællers pædagogiske forståelser, antagelser og lokale praksis for at understøtte udvikling af denne. Denne udfordring kalder på en særlig form for støttepædagogisk praksis. Vi anvender begreberne interaktionel ekspertise (Collins & Evans, 2007) og pædagogisk takt (van Manen, 2015) til at forstå og karakterisere den ekspertise og faglighed, der er i spil og på spil, når der skal ydes støtte til udvikling af pædagogisk praksis i dagtilbud. Artiklen er udarbejdet på baggrund af aktionsforskning i forbindelse med et aktionslæringsforløb med støttepædagoger i en større dansk kommune.

Abstract
From assistant preschool teachers to expert with pedagogical tact
Since the 1980s, many Danish municipalities have been establishing centralized units of assistant pre-school teachers who provide special assistance for the pedagogical practices of pre-school institutions. The tasks of these assistant pre-school teachers have changed over time: from an originally compensatory effort targeting individual children, to primarily assisting pre-school teachers and the development of the learning environment for all children. In the endeavor of assisting the development of these learning environments, it is often perceived as a sensitive issue, when assistant pre-school teachers question the pedagogical assumptions and local practices of their professional peers. This challenge calls for a special kind of pedagogical practice. In this article, we apply the concepts of interactional expertise (Collins & Evans, 2007) and pedagogical tact (van Manen, 2015) to characterize the expertise and professionalism that is at play and at stake, in the provision of assistance for the development of pedagogical practices in pre-schools institutions. The article has been developed based on action research in connection to an action learning course for assistant pre-schools teachers in a larger Danish municipality.

Publiceret
2020-10-19
Citation/Eksport
Nøttrup, J., & Nielsen, O. (2020). Fra støttepædagog til ekspert med pædagogisk takt. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 4(2), 15. https://doi.org/10.7146/fppu.v4i2.122506