Pædagogisk ekspertise og kvalitet i fritidsinstitutionerne

  • Mette Høgh Stæhr Professionshøjskolen Absalon
  • Lisbeth Madsen Københavns Professionshøjskole
Nøgleord: fritidspædagogik, pædagogisk ekspertise, pædagogisk kvalitet, pædagogisk arbejde i fritid og skole

Resumé

Resume
Det pædagogiske arbejde med børn og unge i fritidsinstitutionerne har de senere år politisk, økonomisk, kompetenceudviklingsmæssigt og forskningsmæssigt været nedprioriteret til trods for institutionernes samfundsmæssige rolle og betydning for børn og unge. Denne artikel diskuterer, hvilken betydning dette har for den faglige ekspertise på området. Gennem analyse af empiri indsamlet i forbindelse med et projekt vedrørende kompetenceudvikling på det fritidspædagogiske område, beskriver artiklen den faglige udvikling i praksis, hvilken viden henholdsvis pædagoger, ledere og organisationer fremhæver som essentiel, hvad dette kan være et udtryk for, og hvorfor netop denne viden sættes i tæt relation til drøftelser vedrørende pædagogisk ekspertise samt kvalitet i fritidsinstitutionerne. Med afsæt i analyser fra en gennemført undersøgelse er artiklens pointe, at pædagogisk kvalitet i fritidsinstitutionerne tager udgangspunkt i pædagogfaglig viden og situationsbunden kundskab om børne- og ungegruppers divergerende hverdagsliv, institutionsliv og interessefællesskaber.

Abstract
Pedagogical expertise and quality in leisure institutions
Within the last few years social pedagogical work among children and young people in after school clubs and -centers have not been prioritized politically and economically, with regard to continuing education and when it comes to research despite the societal role and importance these institutions have for the development of children and young people. The article discusses the possible consequences this has had for professional expertise in the field through an analysis of empirical data collected in relation to the project: ‘development of professional courses to professionals working within the field of after school clubs and centres.’ The article takes the reader through a description of the field within the last few years to an analysis of the knowledge that pedagogues, leaders and various organizations evaluate as needed. We will point out that good quality must be found in the relation between knowledge on the one side and capable professionals on the other.

Publiceret
2020-10-19
Citation/Eksport
Stæhr, M., & Madsen, L. (2020). Pædagogisk ekspertise og kvalitet i fritidsinstitutionerne. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 4(2), 15. https://doi.org/10.7146/fppu.v4i2.122501