Professionsidentitet i bevægelse

  • Kristian Fahnøe Munksgaard Lektor, Cand. Scient. San. Publ., UCL,
  • Christina Haandbæk Schmidt lektor og phd UCL
  • Thomas Skovgaard phd, lektor og centerleder, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Nøgleord: Professionsidentitet, Bevægelse, Dagtilbud, Motivation, Self-efficacy, Affektivt Engagement, Fysisk Aktivitet

Resumé

Artiklens ærinde er dels at udforske, hvordan pædagoger kan begribe og udvikle deres professionsidentitet, og dels at udfolde hvilken betydning bevægelse har for en teoretisk forståelse af professionsidentitet. En teoretiske indkredsning af begrebet professionsidentitet kvalificeres via et realist review og en interviewundersøgelse af fire daginstitutionspædagoger. Artiklen konkluderer, at self-efficacy, motivation, affektiv engagement og praksisfællesskaber kan anvendes som analytiske redskaber til at få øje på, hvordan pædagoger udvikler professionsidentitet i kontekster hvor bevægelse har et særligt fokus. Artiklens pointer perspektiveres afslutningsvist i relation til en analyse af læringsforståelser i bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen.

Abstract
The purpose of this article is partly to explore how pedagogues understand and develop professional identity and partly to elaborate upon how pedagogues’ sense of embodiment and physical activity are significant to a theoretical understanding of professional identity. A theoretical identification of professional identity is informed and elaborated upon via a realist review and a study based on interviews of four daycare pedagogues. In conclusion the article specifies self-efficacy, motivation, affective commitment, and communities of practice as a relevant analytical apparatus to identify and discuss development of professional identity and the significance of sense of embodiment and physical activity in this context. Finally the conclusion is put into perspective in relation to the current Danish Bachelor Programme of Social Education

Publiceret
2019-05-14
Citation/Eksport
Munksgaard, K., Schmidt, C., & Skovgaard, T. (2019). Professionsidentitet i bevægelse. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 3(1), 23. Hentet fra https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/113973