Kommende pædagogers mestringer af pædagogfaglig identitet

  • Martin Petersen Lektor på UCSyd, Pædagoguddannelsen i Esbjerg
Nøgleord: Professionsidentitet, identitetstrussel, diskrepansteori

Resumé

I seks fokusgruppeinterviews er det blevet undersøgt, hvordan kommende pædagoger mestrer trusler imod pædagogfaglig identitet. Gennem en analyse af materialet fremstår to mønstre for mestring: Et robust mønster, hvor fordringen på identitet går på personlig udvikling og bidrag til pædagogisk indsats. Og et skrøbeligt mønster, hvor en udefra pånødet fordring på kernefaglighed placerer den kommende pædagog i en krydsild af identitetstrusler med besværlige mestringer til følge.

Abstract
Six focus group interviews have been done to investigate, how social educators-to-be cope with threats to their professional identity. The finding is, that there are two patterns of coping: A robust pattern, where the claim to identity is about personal development and contributions to social educational endeavors. And a fragile pattern, where a claim to professional core competences imposed from the outside places the social educator to be in a crossfire of identity threats with troublesome copings as a result.

Publiceret
2019-05-14
Citation/Eksport
Petersen, M. (2019). Kommende pædagogers mestringer af pædagogfaglig identitet. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 3(1), 23. Hentet fra https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/113972