Professionalismens spændingsfelt – om principledet professionalisme i udviklingen af den pædagogiske læreplan i dagtilbud

Forfattere

  • Naja Fibiger Hansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v2i1.105400

Resumé

Øvrig forfatter: Peter Møller Pedersen, ph.d. Uddannelsesdirektør, University College Nordjylland

 

Resumé
I denne artikel fremlægges resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ”Principledet professionalisme i udviklingen af den pædagogiske læreplan i dagtilbud”. Projektet handler om, hvordan man på en professionel og pædagogisk måde kan arbejde med en styrket pædagogisk læreplan i dagtilbud.  Projektet er gennemført som professionscirkler med et integreret forskningsspor i samarbejde med to daginstitutioner i Aarhus Kommune. Formålet har været at finde spor af en ny form for professionalisme, en professionalisme, den britiske professionsforsker Ivor Goodson kalder ”principledet professionalisme”. Det er en form for professionalisme, der hviler på sociale og etiske principper, og som fastholder de professionelles fagpersonlige engagement i et åbent samarbejde med omverdenen.  I professionscirklerne i projektet findes der klare empiriske spor af en principledet professionalisme i det, vi kalder professionalismens spændingsfelt. Gennem projektet udvikles en tankefigur, der kan være med til at identificere elementerne i den principledede professionalisme. Tankefiguren kan bruges i den løbende refleksion i det pædagogiske arbejde og som grundlag for en løbende dokumentation og evaluering af praksis.

Abstract
This article presents the results of the research and development project “Principled Professionalism in the Development of the Educational Curriculum in Early Childhood Education”. The purpose of the project was (1) to find ways of working in a professional and pedagogical way with “the bolstered educational curriculum” which is on the verge of being implemented in Denmark and (2) to examine if there would be signs of what Ivar Goodson calls “principled professionalism”.  We organized five profession-circle sessions in cooperation with two daycare centers in Aarhus Municipality. During those sessions we found clear signs of professionalism grounded on social and ethical purposes which can maintain the professionals’ professional commitment in an open collaboration with the outside world. A figure is developed in order to identify the elements of principled professionalism. The figure can be used in the continuous reflection of pedagogical work and as the basis for continuous documentation and evaluation of practice, and might be helpful in the further process of translation of the bolstered educational curriculum into practice.

Forfatterbiografi

Naja Fibiger Hansen

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Adjunkt, VIA University College

Downloads

Publiceret

2018-04-23

Citation/Eksport

Hansen, N. F. (2018). Professionalismens spændingsfelt – om principledet professionalisme i udviklingen af den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 2(1). https://doi.org/10.7146/fppu.v2i1.105400