”Hvis man havde set mig som menneske fremfor bare min skade” – Indefra-perspektiver på dansk neurorehabilitering

  • Chalotte Glintborg

Resumé

Øvrig forfatter: Dorthe Birkmose, cand.psych., selvstændig psykolog og kursusleder.

 

Resumé
Formålet med denne artikel er at se nærmere på, hvordan mennesker oplever at blive mødt i hjerneskaderehabiliteringen i Danmark. Empirisk trækkes der på interviews med de 82 personer, der indgik i ph.d.-afhandlingen ”Grib mennesket” (Glintborg, 2015) samt et opfølgningsstudie efter 5 år. Analyserne trækker på diskurspsykologi og narrativ teori til at udforske fortællinger og diskurser om personer med erhvervede hjerneskader. Analyserne viser, at det individuelle aspekt kan blive skubbet til side af et for stort fokus på hjerneskaden. Konklusionen er, at der er et behov for en professionalisme, der i højere grad balancerer den neurofaglige viden med indefra-perspektivet hos det enkelte menneske.

Abstrakt
The aim of this study was to explore how Danish adults with an acquired brain injury (ABI) experience encounters with professionals during their rehabilitation process. The study draws on empirical data from 82 adults with moderate to severe ABI collected as part of a Ph.D. project (Glintborg, 2015) and a 5-year follow up study. Analysis reveal that once diagnosed with ABI, this label can take a master status in encounters with professionals. Professionals' reification of the diagnosis of brain injury can be oppressive because it subjugates humanity such that everything a person does can be interpreted as part of the neurological disability. We conclude that there is a need for a new kind of professionalism that balance the diagnostic lens with a lens on the person as a human being.

Forfatterbiografi

Chalotte Glintborg
Adjunkt og leder af Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi, Aalborg Universitet
Publiceret
2018-04-23
Citation/Eksport
Glintborg, C. (2018). ”Hvis man havde set mig som menneske fremfor bare min skade” – Indefra-perspektiver på dansk neurorehabilitering. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 2(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/FPPU/article/view/105397