Handicap som vanskeliggjort deltagelse

Forfattere

  • Christina Holm Poulsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/fppu.v2i1.105395

Resumé

Resume
Med udgangspunkt i en case, der omhandler pigen Sofies deltagelse i skolen, problematiseres tendensen til, at lærere og pædagoger forstår Sofies deltagelsesvanskeligheder i lyset af en handicapkategori. Casen om Sofie bidrager med praksisnær viden om, hvordan handicap i form af en diagnose får betydning for Sofies deltagelse i skolens faglige og sociale fællesskaber. I artiklen præsenteres en forståelse af fællesskaber som en ’fælles skabelse’, og der peges i den forbindelse på, at det pædagogiske arbejde i forhold til mennesker med handicap retter sig mod processer i fælles-skabelsen med fokus på inddragelse, indflydelse og værdighed.

Abstract
Based on a case concerned with the girl Sofie’s participation in school, the article problematizes the tendency that teachers and educators understand Sofie’s difficulties through a disability category. The case about Sofie provides practical knowledge of how disability, in form of a diagnosis, appears to be important for Sofie’s participation in professional and social communities in school. The article presents an understanding of communities as a ‘community creation’, and it points out that the pedagogical work in relation to people with disabilities is to concern itself with processes in the community with focus on involvement, influence and dignity.

Forfatterbiografi

Christina Holm Poulsen

Lektor, Ph.d., UC SYD

Downloads

Publiceret

2018-04-23

Citation/Eksport

Poulsen, C. H. (2018). Handicap som vanskeliggjort deltagelse. Forskning I Pædagogers Profession Og Uddannelse, 2(1). https://doi.org/10.7146/fppu.v2i1.105395