Nr. 29 (1994): Kroppe

					Se Nr. 29 (1994): Kroppe

KROPPE prasenterer en rakke perspektiver pa menneskekroppen i feltet mellem antropologi og lagevidenskab. Der gives bl.a. bud pa forholdet mellem krop og identitet, mellem lagers og lagfolks tolkninger af kroppen og mellem vestlige og ikke-vestlige kropsopfattelser.

 

Publiceret: 1994-06-02

Hele nummeret

Andet

Anmeldelse

Redaktionen har modtaget

Forfatterliste

Resuméer