Nr. 29 (1994): Kroppe

					Se Nr. 29 (1994): Kroppe

KROPPE prasenterer en rakke perspektiver

pa menneskekroppen i feltet mellem antropologi

og lagevidenskab. Der gives bl.a.

bud pa forholdet mellem krop og identitet,

mellem lagers og lagfolks tolkninger af kroppen

og mellem vestlige og ikke-vestlige

kropsopfattelser.

 

Publiceret: 1994-06-02

Hele nummeret

Andet

Anmeldelse

Redaktionen har modtaget

Forfatterliste

Resuméer