Oksehakkerne

Forfattere

  • Hans Harrestrup Andersen

Resumé

Oksehakkeren (Buphagus erythorhynchus) er en uanseelig, brunlig fugl pa storrelse med

en stær. Den forekommer i store dele af tropisk Afrika, hvor den overvejende lever af de

insekter, der snylter i skindet pa de store planteadere bl.a. bofler, giraffer og nasehorn.

Et nasehorn kan veje over tre et halvt ton, oksehakkeren vejer 80 gram. Forholdet svarer

til en loppe og et voksent menneske, ikke just noget tyngende problem for vartsorganismen.

Man diskuterer, hvorvidt oksehakkeren gavner nasehornet. Det er tvivlsomt, om

den store, narsynede tykhud er sig de sma fugles eksistens bevidst.

Antropologerne er begyndt at interessere sig for den kampemassige, forkromede,

milliardomsattende gren af naturvidenskaben, der betegnes lagevidenskab, og i den

forbindelse har man nedsat et udvalg, der skal skabe „dialog og debat i lagestanden

omkring omradet kultur og sygdom*1 (Dyhr 1993). Nogle af resultaterne fra en temadag

betitlet „Det lagelige dilemma mellem en naturvidenskabelig forstaelse og lagers almenmenneskelige

erfaring** er blevet bragt i Ugeskrift for Lager. Her lagger udvalgets

formand, lage Lise Dyhr, flot ud med udvalgets sygdomsdefmition: „Sygdom er det,

patienter og lager pa henholdsvis gruppe- og individplan opfatter som sygdom**. En

kortfattet, klokkeren cirkelslutning.

 

Downloads

Publiceret

2019-12-17

Citation/Eksport

Andersen, H. H. (2019). Oksehakkerne. Tidsskriftet Antropologi, (29). Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskriftetantropologi/article/view/117883

Nummer

Sektion

Position