Det usynlige menneske i platformsarbejde – en kvalitativ undersøgelse af algoritmisk ledelse

Forfattere

  • Kalle Kusk
  • Katrine Duus
  • Sne Scott Hansen
  • Konstantinos Floros

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v24i3.134746

Nøgleord:

Platformsøkonomi, App-arbejde, Rengøring, Madlevering

Resumé

Arbejde medieret gennem digitale platforme indebærer en stor mængde usynligt arbejde. Vi undersøger dette arbejde gennem et kvalitativt studie fra arbejdernes perspektiv på rengørings- og madleveringsplatforme i en overvejende dansk kontekst. Vores studie viser, at det usynlige arbejde består i følgende: Supportarbejderne, der er ansat ved platformene, understøtter arbejdet; platformsarbejderne påtager sig arbejde med de algoritmiske systemer; kunderne koordinerer med platformsarbejderne, og i tilfældet af madleveringsarbejde så koordinerer restaurantarbejderne med madbude. På denne baggrund hævder vi, modsat tidligere studier af crowdwork, at selv relativt synlige platformsarbejdere, som er involveret i rengøring og madlevering, leverer store mængder usynligt arbejde. Den såkaldte ”algoritmiske ledelse” på platformene beror altså i disse tilfælde på menneskelige skøn og vurderinger, og vi diskuterer implikationerne heraf i en bredere samfundsmæssig kontekst.

Downloads

Publiceret

2022-11-18

Citation/Eksport

Kusk, K., Duus, K., Hansen, S. S., & Floros, K. (2022). Det usynlige menneske i platformsarbejde – en kvalitativ undersøgelse af algoritmisk ledelse. Tidsskrift for Arbejdsliv, 24(3), 28–42. https://doi.org/10.7146/tfa.v24i3.134746