Når din leder er en app: Hvem har ansvaret for unges arbejdsmiljø i platformsøkonomien?

Forfattere

  • Mette Lykke Nielsen
  • Cæcilie Sloth Laursen
  • Louise Yung Nielsen
  • Johnny Dyreborg

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v24i3.134745

Nøgleord:

Beskæftigelsesrelationer, Arbejdsmiljø (OSH), Digitale arbejdsplatforme, Forebyggelse, Unge

Resumé

I 2021 trak arbejdsmiljøet hos Nemlig.com store overskrifter. Det skete parallelt med, at EU-Kommissionen satte fokus på beskæftigelsesforhold og regulering af digitale arbejdsplatforme. Samtidig rettede den danske regering opmærksomheden mod de ”gråzoner”, som præger platformsøkonomien, og beskæftigelsesministeren fastslog, at der måtte være ”ordnede forhold” på alle dele af det danske arbejdsmarked. Platformsøkonomien medvirker dermed til, at der stilles spørgsmål til indretningen af arbejdsmarkedet og regulering af atypisk beskæftigelse, herunder hvem der skal have ansvar for arbejdsmiljøet i platformsøkonomien i Danmark og på EU-niveau. På baggrund af dette sætter artiklen fokus på unge, der finder beskæftigelse på- og via digitale arbejdsplatforme. Den undersøger, hvordan de unge selv forstår og forholder sig til deres beskæftigelsesforhold, og mere specifikt til deres arbejdsmiljø. Med udgangspunkt i dette diskuteres placeringen af ansvaret for platformarbejderes arbejdsmiljø. Undersøgelsen er baseret på 14 kvalitative interviews med 18-30-årige unge. Desuden analyseres de udvalgte arbejdsplatformes egne online dokumenter om vilkår og betingelser. I analysen af materialet anvendes Rasmussens klassiske risikomodel ”drift to danger model” (Rasmussen, 1997). Artiklen viser, at selvom de fleste digitale arbejdsplatforme betragter og behandler platformsarbejderne som selvstændige, så opfatter de unge platformsarbejdere sjældent sig selv som selvstændige, og de tror ofte, at platformene tager ansvaret for deres arbejdsmiljø. Artiklen viser, at de unge platformsarbejderne befinder sig i en gråzone mellem selvstændig og ansat. Det betyder, at der er en risiko for, at arbejdsmiljøproblemer blandt unge platformsarbejdere ikke bliver forebygget, dels fordi det er uklart, hvem der har ansvaret for at håndtere disse, eller fordi organisering af arbejdsmiljøet og forebyggelseskulturen står svagt eller er helt fraværende.

Downloads

Publiceret

2022-11-18

Citation/Eksport

Nielsen, M. L., Laursen, C. S., Nielsen, L. Y., & Dyreborg, J. (2022). Når din leder er en app: Hvem har ansvaret for unges arbejdsmiljø i platformsøkonomien?. Tidsskrift for Arbejdsliv, 24(3), 10–27. https://doi.org/10.7146/tfa.v24i3.134745