Disciplin og omsorg i det hybride jobcenter

Forfattere

  • Mathias Herup Nielsen
  • Tanja Dall
  • Mikkel Bo Madsen

Nøgleord:

Aktiv beskæftigelsesindsats, Hybriditet, Disciplin, Omsorg

Resumé

Artiklen undersøger, hvordan omsorg og disciplin på en række forskellige måder fletter sig ind i hinanden, når arbejdsløse borgere på kontanthjælp fortæller om deres oplevelser med jobcenteret. Empirisk hviler artiklens analyse på interview med 27 kontanthjælpsmodtagere. Vi identificerer i materialet en række forskelligartede oplevelser af, at disciplin og omsorg sameksisterer i jobcenterets virke. Vi begrebsliggør disse sammensatte erfaringer som ”hybrider”, og vi udpeger tre ofte forekommende hybrider: (a) En aktør-båren hybrid, hvor borgeren skelner imellem henholdsvis disciplinerende og omsorgsfulde aktører. (b) En system-aktør-hybrid, hvor ”systemet” opfattes som disciplinerende, mens konkrete ansatte i højere grad fremdrages som omsorgsfulde. (c) Og – slutteligt – en tidslig hybrid, hvor fortællingen udgøres af faser præget af henholdsvis disciplin og af omsorg. Vi argumenterer for, at forståelsen af sådanne hybrider er et væsentligt bidrag til at forstå kompleksiteten af såvel jobcenterets arbejde som af erfaringerne og handlemulighederne hos de mennesker, der er i løbende kontakt med jobcentret..

Publiceret

2022-06-23

Citation/Eksport

Nielsen, M. H., Dall, T., & Madsen, M. B. (2022). Disciplin og omsorg i det hybride jobcenter. Tidsskrift for Arbejdsliv, 24(2), 66–83. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/133020