Samarbejde under omstrukturering set fra de tillidsvalgtes perspektiv

Forfattere

  • Trine P. Larsen
  • Steen E. Navrbjerg
  • Jonas Hulgaard Kristiansen
  • Nana Wesley Hansen

Nøgleord:

Kommunalreformen, Samarbejde, Ledelse-medarbejderrelationer, Omstrukturering, Kommunale sammenlægninger

Resumé

Artiklen belyser, i hvilken udstrækning og på hvilke måder Kommunalreformen har påvirket samarbejdsklimaet inden for den kommunale sektor med afsæt i en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af knap tusinde kommunale tillidsrepræsentanter (TR). Undersøgelsen viser, at nok er mange steder ramt af diverse besparelser, afskedigelsesrunder, omstruktureringer og institutions-nedlukninger efter Kommunalreformen, men det er langt fra ensbetydende med, at samarbejdsklimaet på arbejdspladsen er blevet forringet. Faktisk påpeger hver tredje TR, at samarbejdsklimaet på arbejdspladsen er blevet bedre, og hver anden TR oplever at have fået større indflydelse. Afgørende i den sammenhæng er både TR’s og ledelsens tilgang til samarbejdet; jo mere samarbejdsorienteret og højere tillid mellem parterne, jo bedre glider samarbejdet. Hvorvidt kommunerne er sammenlagte eller ej, har ikke betydning for samarbejdet. Til gengæld angiver tre ud af fire kommunale TR, at deres arbejde er blevet mere udfordrende og for knap hver anden også mere interessant efter Kommunalreformen.

Publiceret

2022-06-23

Citation/Eksport

Larsen, T. P., Navrbjerg, S. E., Kristiansen, J. H., & Hansen, N. W. (2022). Samarbejde under omstrukturering set fra de tillidsvalgtes perspektiv. Tidsskrift for Arbejdsliv, 24(2), 10–32. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/133017