”Mest af alt holder jeg af hverdagen”

Et pragmatisk perspektiv på læring i arbejdslivet

Forfattere

  • Ulrik Brandi
  • Bente Elkjær

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v24i1.132594

Nøgleord:

arbejdspladslæring, detailhandel, erhvervsuddannelse, læringsmuligheder, pragmatisme

Resumé

I denne artikel udforsker vi arbejdspladslæring i lyset af følgende forskningsspørgsmål: Hvad karakteriserer de situationer i arbejdet, hvori det er muligt at lære? Artiklen er et bud på at udvikle en teoretisk ramme til at arbejde med læring i arbejdet. Vi gør dette i tråd med den filosofiske pragmatisme ved at analysere empiri med afsæt i et casestudie om unge voksnes arbejde og læring i en større virksomhed inden for detailbranchen. Artiklen kobler sig til en tradition inden for studier af læring i arbejdslivet, der har sit fokus på arbejdets praksis og organisering for at forstå og analysere arbejdspladslæring. Vi illustrerer traditionen under to overskrifter: ”Man skal holde af hverdagen” og ”Nu er jeg bare stuck, så nu lærer jeg ikke rigtigt mere”. Vi viser, hvordan man under hver af disse udsagn kan pege på mikrospændinger imellem ansvar for egen læring og virksomhedens standardiserede trin og mål for udvikling af viden og færdigheder som læringsmuligheder. Det teoretiske bidrag består i anvendelse af et pragmatisk funderet perspektiv på arbejdspladslæring, der anvender situationer, udforskning (’inquiry’), og vaner til at åbne for nye forståelser af læringsmuligheder i arbejdslivet. Vi foreslår, at det pragmatisk filosofiske udgangspunkt revitaliserer et kritisk perspektiv på læring i arbejdslivet, der favner læringens dynamik og kompleksitet.

Downloads

Publiceret

2022-05-14

Citation/Eksport

Brandi, U., & Elkjær, B. (2022). ”Mest af alt holder jeg af hverdagen”: Et pragmatisk perspektiv på læring i arbejdslivet. Tidsskrift for Arbejdsliv, 24(1), 39–54. https://doi.org/10.7146/tfa.v24i1.132594