Arbejdslivets læringsmiljøer

Forfattere

  • Christian Helms Jørgensen
  • Niels Warring

Nøgleord:

læring i arbejdslivet, læringsrum, ressourcer for læring

Resumé

Begrebet læringsmiljø har vundet indpas mange steder i arbejdslivet over de seneste to årtier. Begrebet er dog underbelyst i dansk forskning sammenlignet eksempelvis med, hvordan arbejdsmiljøet er undersøgt, defineret og reguleret. Formålet med denne artikel er derfor at undersøge, hvordan international forskning forstår læringsmiljøer og deres betydning for læring i arbejdslivet. Den undersøger, hvad der konstituerer et læringsmiljø, og viser dermed hvilke dimensioner, der kan indgå i et læringsmiljø. Den inddrager centrale bidrag fra de seneste årtiers forskning i arbejdslivets læringsmiljøer samt fra den øvrige forskning i læring i arbejdslivet. Desuden undersøger den, hvordan de forskellige bidrag opfatter forholdet mellem læringsmiljøet og det lærende subjekt. Den finder, at de fleste tilgange mangler en forståelse for subjektets aktive rolle i skabelsen af læringsmiljøet. Artiklen afsluttes derfor med et bud på, hvordan et begreb om læringsmiljøer kan forstås som konstitueret af et samspil mellem både subjektive og objektive læringsressourcer.

Publiceret

2022-05-14

Citation/Eksport

Jørgensen, C. H., & Warring, N. (2022). Arbejdslivets læringsmiljøer. Tidsskrift for Arbejdsliv, 24(1), 25–38. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/132593