Kønnede fortællinger – om nyuddannede humanisters møde med arbejdslivet

Forfattere

  • Laura Krusborg
  • Jin Hui Li
  • Marie Lysemose Støvring

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v23i4.130010

Nøgleord:

Køn, Performativitet, Arbejdsliv, Dimittender

Resumé

I denne artikel undersøger vi kønnede mønstre i, hvordan nyuddannede humanister fremstiller sig selv i mødet med arbejdslivet. Vi har teoretisk afsæt i Judith Butlers begreb om performativitet, hvor køn forstås som noget, subjektet gør gennem gentagne sproglige handlinger. Gennem narrative interviews med nyuddannede humanister analyseres det, hvordan de nyuddannede humanisters fortællinger reproducerer kønnede mønstre for selvfremstilling. I artiklen viser vi, hvordan de mandlige deltagere fremstiller sig selv gennem strategiske overvejelser, succeshistorier og sikkerhed i kompetencer. De kvindelige deltagere derimod fremstiller sig i højere grad gennem fortællinger om tilfældigheder, udfordringer og usikkerhed om egne kompetencer. Således argumenterer vi for, at det ikke kun er strukturer for lønniveau, hierarki og arbejdsforhold, der den dag i dag reproduceres og fastholder en ulighed mellem kønnene, men at den kønsmæssige ulighed på arbejdsmarkedet også i høj grad reproduceres gennem selvfremstillinger.

Downloads

Publiceret

2021-12-23

Citation/Eksport

Krusborg, L., Li, J. H., & Støvring, M. L. (2021). Kønnede fortællinger – om nyuddannede humanisters møde med arbejdslivet. Tidsskrift for Arbejdsliv, 23(4), 27–42. https://doi.org/10.7146/tfa.v23i4.130010