Arbejdsløs i en (corona)krisetid: et opgør med selvansvaret?

Forfattere

  • Sabina Pultz
  • Magnus Paulsen Hansen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v23i3.129426

Nøgleord:

Arbejdsløshed, Coronakrise, Ansvarliggørelse, Aktiv beskæftigelsespolitik, Selvbebrejdelse

Resumé

I artiklen undersøger vi, hvordan corona-krisen på forskellig vis omformer arbejdsløshedsoplevelsen i en dansk kontekst med et særligt fokus på selvansvaret. Selvansvaret eller ansvarliggørelsen kobles til aktivlinjens indtog i dansk beskæftigelsespolitik og konstruktionen af den aktive jobsøger. På baggrund af et mixed methods design bestående af 44 semi-strukturerede interview med arbejdsløse borgere indsamlet under coronakrisen (april-dec 2020) samt survey data (ca. 500 respondenter) udforsker vi selvansvaret hos arbejdsløse danskere under corona. Vi sammenholder survey data med tilsvarende data (ca. 350 respondenter) indsamlet inden krisen (2014-15). Vi konkluderer, at selvansvaret omkalfatres på paradoksal vis: samtidig med at selvansvarliggørelsen nedtones som følge af den øgede anerkendelse af strukturelle faktorer såsom pandemien og suspenderingen af beskæftigelsesindsatsens regler og krav, øgedes selvansvaret for mange i form af større ejerskab og motivation i jobsøgningen. Undersøgelsen peger også på, at forskydningen ikke nødvendigvis gælder i samme grad for alle ledige, men at særligt de coronaledige fritages for selvansvarliggørelsen og betragtes i et mere værdigt lys.

Downloads

Publiceret

2021-11-26

Citation/Eksport

Pultz, S., & Hansen, M. P. (2021). Arbejdsløs i en (corona)krisetid: et opgør med selvansvaret?. Tidsskrift for Arbejdsliv, 23(3), 9–25. https://doi.org/10.7146/tfa.v23i3.129426