Arbejdsmiljørådgiveren som brobygger mellem forskning og praksis

Erfaringer med at oversætte arbejdsmiljøviden om stress og sygefravær i små og mellemstore virksomheder

Forfattere

  • Ulrik Gensby
  • Hans Jørgen Limborg
  • Henrik Ankerstjerne Eriksen
  • Arne Helgesen

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v23i1.127047

Nøgleord:

Vidensbrobygning, Arbejdsmiljørådgivning, Oversættelsesteori, SMV'er, Stress, Sygefravær

Resumé

Denne artikel stiller skarpt på arbejdsmiljørådgiverens rolle som brobygger mellem forskning og praksis. Artiklen præsenterer resultater fra en systematisk udviklingsproces med følgeforskning (Bifrost), hvor seks rådgiverenheder og seks små og mellemstore virksomheder (SMV’er) har samarbejdet om at skabe en metode til fremme af samarbejdet mellem rådgivere og virksomheder omkring forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær. Artiklen introducerer begrebet vidensbrobygning set i relation til rollen som rådgiver og defi nerer tre oversættelsesmæssige færdigheder og en række kompetencer for målrettet brobyggende arbejdsmiljørådgivning. Projektets resultater kan tjene som input til fremadrettede kompetenceudviklingsaktiviteter og metoder til koordinering af viden mellem arbejdsmiljørådgivere, forskere og SMV’er i det danske arbejdsmiljøssystem.

Downloads

Publiceret

2021-05-20

Citation/Eksport

Gensby, U., Limborg, H. J., Eriksen, H. A., & Helgesen, A. (2021). Arbejdsmiljørådgiveren som brobygger mellem forskning og praksis: Erfaringer med at oversætte arbejdsmiljøviden om stress og sygefravær i små og mellemstore virksomheder. Tidsskrift for Arbejdsliv, 23(1), 25–45. https://doi.org/10.7146/tfa.v23i1.127047