Sammenhæng mellem ny teknologi i seniorarbejdslivet og beslutningen om at forlade arbejdsmarkedet før eller efter folkepensionsalderen

  • Emil Sundstrup
  • Jeppe Ajslev
  • Lars Louis Andersen
Nøgleord: Teknologi, Automatisering, Digitalisering, Seniorer, Arbejdsmiljø, Arbejdsliv

Resumé

Den demografi ske udvikling med en aldrende befolkning og den lovbestemte hævelse af pensionsalderen har medvirket til, at især spørgsmålet om seniorers deltagelse på arbejdsmarkedet fylder meget i den offentlige debat. Sideløbende gennemgår arbejdsmarkedet, og den måde vi arbejder på, grundlæggende forandringer i disse år, hvor en stigende grad af automatisering og digitalisering i vid udstrækning – og på tværs af brancher – forandrer arbejdets indhold og organisering. Artiklen, der tager udgangspunkt i Arbejdslivsundersøgelsen (survey blandt 10.776 seniormedarbejdere) i projektet SeniorArbejdsLiv, undersøger hvorvidt indførsel af- og uddannelse i ny teknologi har betydning for seniorernes beslutning om at forlade arbejdsmarkedet før eller efter folkepensionsalderen på tværs af tre distinkte jobfunktionskategorier (arbejde med symboler, arbejde med mennesker, arbejde med produktion).

Publiceret
2020-05-13
Citation/Eksport
Sundstrup, E., Ajslev, J., & Andersen, L. (2020). Sammenhæng mellem ny teknologi i seniorarbejdslivet og beslutningen om at forlade arbejdsmarkedet før eller efter folkepensionsalderen. Tidsskrift for Arbejdsliv, 22(1), 46-63. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/120190