Social klasse og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: Et livsforløbsperspektiv

  • Jeevitha Yogachandiran Qvist
Nøgleord: Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, Social Klasse, Livsforløb, Arbejdsløshed, Helbred

Resumé

I den eksisterende forskning om sammenhængen mellem social klasse og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet har livsforløbsperspektivet været et empirisk underbelyst emne. Denne artikel undersøger derfor først sammenhængen mellem stilling på arbejdsmarkedet (social klasse), og hvornår man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, herunder om forskellene i tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet mellem sociale klasser bliver større over livsforløbet. Dernæst undersøger artiklen, hvad arbejdsløshed og dårligt helbred over livsforløbet har af betydning for klasseforskellene i risikoen for tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baseret på registerbaseret forløbsanalyse af personer født i 1951 og Danmarks Statistiks fagklassifi kation (DISCO-koder) til klasseinddeling, viser resultaterne, at ikke-faglærte og faglærte (personer der tilhører arbejderklassen) trækker sig markant tidligere tilbage end topledere og specialiserede lønmodtagere (personer der tilhører den højere serviceklasse), og klasseforskellene bliver signifi kant større over livsforløbet. Resultaterne viser også, at arbejdsløshed og dårligt helbred har langsigtede konsekvenser for tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, og at klasseforskellene i tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet over livsforløbet bliver mindre, når man tager højde for de kontemporære effekter af arbejdsløshed og dårligt helbred.

Publiceret
2020-05-13
Citation/Eksport
Qvist, J. (2020). Social klasse og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: Et livsforløbsperspektiv. Tidsskrift for Arbejdsliv, 22(1), 31-45. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/120189