Vi er fælles om fremtidens velfærd

  • Michael Ziegler
  • Thomas Adelskov

Resumé

Mange frivillige landet over gør en stor indsats i deres lokalsamfund. De er krumtappen i vores foreningsliv og er med deres indsats med til at gøre en stærk offentlig velfærd endnu stærkere. Både når de giver ældre medborgere en tur i en rickshaw, når de træner vores børn i sportsklubben, eller nå r borgere med psykiske lidelse agerer støtte for andre med psykiske lidelser.

Publiceret
2020-01-09
Citation/Eksport
Ziegler, M., & Adelskov, T. (2020). Vi er fælles om fremtidens velfærd. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(4), 76-78. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/118067