Hybride civilsamfundsorganisationer under forandring: neoliberale praksisser, marked og civile rettigheder

  • Linda Lundgaard Andersen

Resumé

Frivillighed og civilsamfundet har spillet en vigtig rolle i transformationen af velfærdsstaten i Danmark. Civilsamfundet har traditionelt været påskønnet for et særligt bidrag til den lokale sammenhængskraft og for at skabe åbne, inkluderende og sociale fællesskaber. De seneste årtier har dog indvarslet en ny tid. Nu indgår civilsamfundet og frivillige (også) som strategiske samarbejdspartnere i løsninger af offentlige opgaver. I disse partnerskaber udvikles en særlig hybrid praksis, hvor det ulønnede og lønnede eksisterer side om side. I denne kronik belyser jeg, hvordan denne udvikling rummer både særlige styrker og særlige udfordringer for det frivillige sociale arbejde. Et forhold berører, hvordan civilsamfundsorganisationer (CSO’ere) nu skal virke under nye styrings- og organiseringsprincipper præget af New Public Management – i det jeg kalder de neoliberale praksisser. Et andet forhold berører, hvordan det ulønnede og lønnede arbejde og samvirke kan belyse en kritisk diskussion af, hvordan en social rettighedsposition nu udfordres af en entreprenøriel markedsdiskurs, hvor menneskelig vækst vareliggøres og tendentielt underlægges en performanceorienteret praksis.

Publiceret
2020-01-09
Citation/Eksport
Andersen, L. (2020). Hybride civilsamfundsorganisationer under forandring: neoliberale praksisser, marked og civile rettigheder. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(4), 67-75. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/118066