Frivillige vågeres ulønnede arbejde hos døende – stedfortrædende omsorgsarbejde på nærværets betingelser

Forfattere

  • Karen Sangild Stølen
  • Michael Hviid Jacobsen
  • Mette Raunkiær

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v21i4.118065

Nøgleord:

Frivillig, Våger, Døende, Palliativ omsorg, Eget hjem, Plejehjem

Resumé

Omsorg for døende borgere i palliative plejeforløb i eget hjem og på plejehjem er en kommunal opgave. Frivillige tilbyder at være med til at løfte denne velfærdsopgave. Dette kvalitative studie undersøger to forskningsspørgsmål: (1) Hvad kendetegner frivillige vågeres arbejde, når de sidder hos døende? (2) Hvilke udfordringer og/eller muligheder er knyttet til grænser mellem frivilligt og professionelt arbejde hos døende i palliative plejeforløb? Deltagerobservation og interviews udgør studiets metoder. Fire plejehjem i to kommuner og to vågegrupper gav adgang til observationer. 65 timers deltagerobservation af vågernes arbejde i palliative plejeforløb og fællesmøder samt 16 interviews med vågere, pårørende og professionelle udgør studiets empiriske materiale. Fænomenologisk omsorgsfi losofi og et symbolsk interaktionistisk ’boundary-work’-perspektiv udgør den teoretiske ramme. Det konkluderes, at vågernes frivillige arbejde er kendetegnet ved sansende og stedfortrædende omsorg, hvor tid hos den døende giver erfaringer af særlig betydning. Grænser mellem det frivillige og det professionelle arbejde markeres og opretholdes af både vågere og professionelle. Vågerne overskrider og udvider grænser på nærværets betingelser i situationsspecifi k omsorg for døende og deres pårørende.

Downloads

Publiceret

2020-01-09

Citation/Eksport

Stølen, K. S., Jacobsen, M. H., & Raunkiær, M. (2020). Frivillige vågeres ulønnede arbejde hos døende – stedfortrædende omsorgsarbejde på nærværets betingelser. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(4), 50–66. https://doi.org/10.7146/tfa.v21i4.118065