Lønpræmie for lønmodtagere dækket af en overenskomst? Danmark som case

  • Flemming Ibsen
  • Jacob R. Holm
  • Stine Rasmussen
Nøgleord: Arbejdsmarked, Fagforeninger, overenskomst, overenskomsteffekt, lønniveauer, lønstruktur

Resumé

Udenlandske studier, primært i USA og England, har påvist, at lønmodtagere, der er medlem af en fagforening, får en lønpræmie i forhold til lønmodtagere, der ikke er medlem af en fagforening. Det vil sige, at der opnås en lønmæssig gevinst ved at være fagforeningsmedlem sammenlignet med ikke at være det. I artiklen her undersøger vi, på baggrund af et unikt dansk empirisk løndatamateriale, om de udenlandske resultater genfindes på det danske arbejdsmarked. Vores undersøgelse viser, at overenskomstdækning giver faggrupperne i bunden af lønhierarkiet de største løngevinster og giver en samlet, gennemsnitlig løngevinst for lønmodtagere, der er dækket af en kollektiv overenskomst sammenlignet med lønmodtagere, der ikke er overenskomstdækket.

Publiceret
2019-05-21
Citation/Eksport
Ibsen, F., Holm, J., & Rasmussen, S. (2019). Lønpræmie for lønmodtagere dækket af en overenskomst? Danmark som case. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(1), 98-116. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/114446