Hvad blev der af arbejderklassen? Lønmodtagernes klassebevidsthed ud fra produktionsforholdene

  • Emmett Caraker
  • Emmett Caraker
Nøgleord: Arbejderklasse, Klassebevidsthed, Marx E. O. Wright, E. P. Thompson

Resumé

Siden Daniel Bell i 1973 introducerede det ”postindustrielle videnssamfund”, har den dominerende opfattelse været, at erhvervs- og bevidsthedsstrukturerne har ændret sig så meget, at arbejderklassen ikke længere kan udgøre en sammenhængende kraft (Bell, 1973). Fra Bell til Beck er synet, at lønmodtagerne ikke ser samfundet opdelt i klasser, og klassebevidsthed er ikke et relevant begreb, når det gælder undersøgelse af, hvordan den enkelte forstår samfundet. Med udgangspunkt i teori om klassebevidsthed og en interviewundersøgelse blandt lønmodtagere i Danmark vises det, at klassebegrebet stadig kan være relevant for at forstå lønmodtagernes bevidsthed. Forholdet til arbejdsgiverne opfattes af en betydelig del af lønmodtagerne som dikotomisk og samfundet som klasseinddelt.

Publiceret
2019-05-21
Citation/Eksport
Caraker, E., & Caraker, E. (2019). Hvad blev der af arbejderklassen? Lønmodtagernes klassebevidsthed ud fra produktionsforholdene. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(1), 82-97. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/114445