Den ’rådne banan’ er human kapital - en analyse af kommunernes brug af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen

  • Mads Peter Klindt
  • Rasmus Ravn
Nøgleord: Aktiv arbejdsmarkedspolitik, Aktivering, Uddannelse, Forsikrede ledige, Lineær regression

Resumé

Siden midten af 1990’erne er brugen af ordinær uddannelse i beskæftigelsesindsatsen for de forsikrede ledige faldet mærkbart. Udviklingen blev forstærket efter arbejdsformidlingssystemets nedlæggelse og oprettelsen af kommunale jobcentre i 2009. Imidlertid er der store forskelle mellem kommunerne. I artiklen undersøger vi hvilke faktorer, der har betydning for omfanget af kommunernes brug af uddannelse. Med afsæt i litteraturen formuleres tre hypoteser, og efterfølgende analyseres et datasæt konstrueret på baggrund af Jobindsats.dk. Analysen viser blandt andet, at uddannelsesaktivering gennemsnitligt set fylder mere i røde kommuner end blå. Desuden er uddannelse mere udbredt i de nord- og midtjyske kommuner end på Sjælland. Endelig viser analysen, at syv af kommunerne i topti ligger i bæltet fra Vestjylland over Thy til Vendsyssel – den såkaldt ’rådne banan’. Vi diskuterer i den forbindelse, om det er fraflytning og mangel på arbejdskraft, der har forårsaget human kapital-strategiens revival i denne del af Udkantsdanmark.

Publiceret
2019-05-21
Citation/Eksport
Klindt, M., & Ravn, R. (2019). Den ’rådne banan’ er human kapital - en analyse af kommunernes brug af uddannelse i beskæftigelsesindsatsen. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(1), 48-71. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/114442