Fra Socialpolitik til beskæftigelsespolitik - er beskæftigelse for alle?

  • Flemming Larsen
  • Niklas Andreas Andersen
Nøgleord: Beskæftigelsespolitik, kontanthjælp, virksomhedsrettet aktivering, jobcentre

Resumé

Stort set alle grupper af offentligt forsørgede har i dag ret og pligt til en aktiv beskæftigelsesindsats. Men er det muligt at forfølge dette beskæftigelsespolitiske rationale for de mest udsatte målgrupper af ledige, som ofte har mange andre udfordringer end alene manglende beskæftigelse? Det er temaet for denne artikel, som med afsæt i både en historisk og aktuel analyse, oplister nogle af de dilemmaer kommunerne står over for, når de skal få en beskæftigelses- og virksomhedsrettet indsats til også at omfatte en stadig større målgruppe af udsatte borgere blandt kontant- og uddannelseshjælpsmodtagerne. Analysen viser, at det er blevet stadig sværere at opretholde den disciplinerende beskæftigelsespolitiske linje, som ellers kontinuerligt er blevet skærpet fra centralpolitisk hold gennem de sidste 15-20 år. Der er dog ikke tale om en tilbagevenden til tidligere tiders socialpolitiske indsats, da beskæftigelsessigtet for alle målgrupper i dag står helt centralt i jobcentrenes problemforståelse og tilgang.

Publiceret
2019-05-21
Citation/Eksport
Larsen, F., & Andersen, N. (2019). Fra Socialpolitik til beskæftigelsespolitik - er beskæftigelse for alle?. Tidsskrift for Arbejdsliv, 21(1), 11-28. Hentet fra https://tidsskrift.dk/tidsskrift-for-arbejdsliv/article/view/114439