Digital selv-tracking i arbejdslivet: The Business of Sleep

  • Lars Haahr
  • Kasper Trolle Elmholdt
  • Claus Elmholdt

Resumé

Denne artikel undersøger, hvordan vi kan forstå brugen af digital selv-tracking i en arbejdslivskontekst. Med et fokus på teknologi-i-brug undersøger vi, hvordan ansvar og grænser mellem arbejdsliv- og privatliv forhandles og genforhandles i samspil med den digitale selv-tracking teknologi. Vi viser, hvordan teknologien afstedkommer, at medarbejdere og ledelse forsøger at gøre søvn til både et privat ansvar og et ansvar for virksomheden. Som resultat heraf bliver grænser for arbejde samt årsager til dårlig søvn, arbejdspræstationer og trivsel genstand for løbende forhandling. Vi argumenterer for, at denne form for måleteknologi ikke kun producerer klarhed og stabilitet i forhold til det, der måles, men i høj grad også destabiliserer og dermed skaber uklarhed, hvilket kan skabe udfordringer i forhold til det, som egentlig forsøges optimeret.

Publiceret
2018-12-18
Citation/Eksport
Haahr, L., Elmholdt, K., & Elmholdt, C. (2018). Digital selv-tracking i arbejdslivet: The Business of Sleep. Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(4), 88-107. https://doi.org/10.7146/tfa.v20i4.111594