Digitale regionale sundhedssystemer udfordrer interprofessionelle samarbejdspraksisser

  • Vibeke Andersen
  • Anette Lykke Hindhede

Resumé

Sundhedssektoren i Danmark er udfordret på mange områder. Omfattende digitaliseringsbestræbelser, som store regionale digitale sundhedssystemer, ses især fra politisk hold som et centralt middel til at løse nogle af disse udfordringer. Samtidig peges der på koncepter til at styrke samarbejdet mellem de enkelte professioner. I denne artikel undersøger vi empirisk, ud fra en praksisteoretisk tilgang, hvordan et digitalt regionalt sundhedssystem udfordrer professionerne og ændrer de eksisterende arbejdspraksisser, som har fokus på faglighed, engagement og mening og dermed udfordrer de initiativer til interprofessionelt samarbejde, som er iværksat i forbindelse med samarbejdskonceptet IPLS.

Publiceret
2018-11-09
Citation/Eksport
Andersen, V., & Hindhede, A. (2018). Digitale regionale sundhedssystemer udfordrer interprofessionelle samarbejdspraksisser. Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(3), 41-56. https://doi.org/10.7146/tfa.v20i3.110813