Digitale regionale sundhedssystemer udfordrer interprofessionelle samarbejdspraksisser

  • Vibeke Andersen
  • Anette Lykke Hindhede

Resumé

Sundhedssektoren i Danmark er udfordret på mange områder. Omfattende digitaliseringsbestræbelser,
som store regionale digitale sundhedssystemer, ses især fra politisk hold som et centralt
middel til at løse nogle af disse udfordringer. Samtidig peges der på koncepter til at styrke
samarbejdet mellem de enkelte professioner. I denne artikel undersøger vi empirisk, ud fra en
praksisteoretisk tilgang, hvordan et digitalt regionalt sundhedssystem udfordrer professionerne
og ændrer de eksisterende arbejdspraksisser, som har fokus på faglighed, engagement og mening
og dermed udfordrer de initiativer til interprofessionelt samarbejde, som er iværksat i forbindelse
med samarbejdskonceptet IPLS.

Publiceret
2018-11-09