Velfærdsteknologi mellem ansvar og distance

  • Annette Kamp
  • Agnete Meldgaard Hansen
  • Sidsel Lond Grosen

Resumé

Velfærdsteknologier er i de sidste 10 år blevet et centralt element i digitaliseringen af den offentlige sektor. Velfærdsteknologier virker helt ude hos borgerne og er med til at skabe nye roller og relationer for borgere og professionelle. Denne udvikling er med til at forandre arbejdet i ældreplejen, hvor forskellige velfærdsteknologier – som hér virtuel hjemmepleje, sensorgulve og skylle/tørretoiletter – understøtter de professionelles tilbagetrækning fra borgerens private sfære, samtidig med at de skal muliggøre professionel ansvarstagen på højt niveau. Det medfører dilemmaer og paradokser i udøvelsen af professionelt ansvar på afstand samt nye risici og usikkerheder som de professionelle må håndtere.

Publiceret
2018-11-09
Citation/Eksport
Kamp, A., Hansen, A., & Grosen, S. (2018). Velfærdsteknologi mellem ansvar og distance. Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(3), 24-40. https://doi.org/10.7146/tfa.v20i3.110812