Fra skøn til algoritme

Digitaliseringsklar lovgivning og automatisering af administrativ sagsbehandling

  • Lise Justesen
  • Ursula Plesner

Resumé

Den danske offentlige sektor præges af en ambitiøs digitaliseringsdagsorden, som blandt andet
indebærer automatisering af stadigt flere arbejdsprocesser. Indførslen af ’digitaliseringsklar lovgivning’
betyder, at lovgivning skal designes, således at det samtænkes, hvordan administrative
processer kan automatiseres, hvordan professionelle skøn kan reduceres, og hvordan dette spiller
sammen med tekniske løsninger. Problematiseringen af den administrative sagsbehandler og ikke
mindst hendes professionelle skøn ændrer organiseringen af arbejdet på væsentlige punkter i den
offentlige sektor – rutinearbejde skal varetages af robotter på ’hovedvejen’, og kun det komplekse
arbejde skal varetages af mennesker på ’sidevejene’. Bag dette ligger en effektiviseringstankegang
og en ambition om ensartethed og øget retssikkerhed, som kun sjældent tematiserer det kompensationsarbejde,
som offentlige ansatte må udføre, når robotter erstatter professionelt skøn.

Publiceret
2018-11-09