Fra skøn til algoritme

Digitaliseringsklar lovgivning og automatisering af administrativ sagsbehandling

  • Lise Justesen
  • Ursula Plesner

Resumé

Den danske offentlige sektor præges af en ambitiøs digitaliseringsdagsorden, som blandt andet indebærer automatisering af stadigt flere arbejdsprocesser. Indførslen af ’digitaliseringsklar lovgivning’ betyder, at lovgivning skal designes, således at det samtænkes, hvordan administrative processer kan automatiseres, hvordan professionelle skøn kan reduceres, og hvordan dette spiller sammen med tekniske løsninger.  Problematiseringen af den administrative sagsbehandler og ikke mindst hendes professionelle skøn ændrer organiseringen af arbejdet på væsentlige punkter i den offentlige sektor – rutinearbejde skal varetages af robotter på ’hovedvejen’, og kun det komplekse arbejde skal varetages af mennesker på ’sidevejene’. Bag dette ligger en effektiviseringstankegang og en ambition om ensartethed og øget retssikkerhed, som kun sjældent tematiserer det kompensationsarbejde, som offentlige ansatte må udføre, når robotter erstatter professionelt skøn.

Publiceret
2018-11-09
Citation/Eksport
Justesen, L., & Plesner, U. (2018). Fra skøn til algoritme. Tidsskrift for Arbejdsliv, 20(3), 9-23. https://doi.org/10.7146/tfa.v20i3.110811