Evidensbaseret Politikudvikling

viden som oplysning eller indskrænkning af beskæftigelsespolitikken?

Forfattere

  • Niklas Andreas Andersen
  • Anders Gøgsig Randrup

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v19i2.109071

Resumé

I det seneste årti har intentionen om at evidensbasere politikken vundet større indpas på beskæftigelsesområdet i Danmark. Beskæftigelsesministeriet opererer i dag med et klart defineret evidenshierarki, hvor randomiserede, kontrollerede forsøg og lignende effektmålinger vægtes som den bedste viden at basere politik og indsats på. Men hvilke konsekvenser har det for politikkens indhold, hvis politikudviklingen tilrettelægges ud fra er relativt snævert evidenshierarki? Nærværende artikel viser, hvordan den evidensbaserede videns metodiske forskrifter understøtter en ensporet beskæftigelsespolitisk målsætning om selvforsørgelse for alle, en opfattelse af den beskæftigelsespolitiske målgruppe som havende enkle og homogene udfordringer og en fremhævning af incitamentsfremmende redskaber, som værende de eneste virksomme midler.

Downloads

Publiceret

2017-05-01

Citation/Eksport

Andersen, N. . A., & Randrup, A. G. (2017). Evidensbaseret Politikudvikling: viden som oplysning eller indskrænkning af beskæftigelsespolitikken?. Tidsskrift for Arbejdsliv, 19(2), 41–56. https://doi.org/10.7146/tfa.v19i2.109071

Nummer

Sektion

Artikler