Hvordan håndterer danske arbejdspladser arbejdsrelateret sygdom?

Oplevelser fra medarbejdere med psykisk sygdom, rygsygdom eller hudsygdom

Forfattere

  • Yun Ladegaard
  • Cecilie Nørby Thisted
  • Ulrik Gensby
  • Janne Skakon
  • Bo Netterstrøm

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfa.v19i4.109054

Resumé

I Danmark ses en stigning i antallet af medarbejdere, der får anmeldt en sygdom som arbejdsskade. Psykiske helbredsproblemer og muskel- og skeletbesvær vurderes at være de største udfordringer i arbejdsmiljøet i Danmark med omkostningerne på 60-80 mia. kr. årligt. Arbejdspladsens håndtering, herunder leders og kollegaers, er afgørende for, om medarbejderen vender tilbage til arbejdspladsen. I denne artikel undersøges, hvordan medarbejdere med arbejdsrelateret sygdom oplever arbejdspladsens håndtering, herunder hvorvidt forskellige aktører inddrages, hvilken indsats der ydes, og om der er forskel afhængig af, om det er en psykisk sygdom, rygsygdom eller hudsygdom.

Downloads

Publiceret

2017-12-01

Citation/Eksport

Ladegaard, Y., Thisted, C. N., Gensby, U., Skakon, J., & Netterstrøm, B. (2017). Hvordan håndterer danske arbejdspladser arbejdsrelateret sygdom? Oplevelser fra medarbejdere med psykisk sygdom, rygsygdom eller hudsygdom. Tidsskrift for Arbejdsliv, 19(4), 92–106. https://doi.org/10.7146/tfa.v19i4.109054