Psykisk arbejdsskade — illusionen om den forebyggende indsats

  • Yun Ladegaard
  • Janne Skakon
  • Bo Netterstrøm

Resumé

Belastninger i det psykiske arbejdsmiljø er en udfordring i både dansk og europæisk kontekst, og antallet af anmeldte psykiske erhvervssygdomme er steget med 43 % over de seneste 4 år. Dog får over 95 % afvist deres sag i arbejdsskadestyrelsen (arbejdsskadestyrelsen 2015a). I denne artikel undersøges hvorfor medarbejdere vælger at anmelde en psykisk erhvervssygdom, på trods af en minimal chance for anerkendelse i arbejdsskadestyrelsen. Artiklen viser, at en væsentlig årsag til anmeldelserne er ønsket om, at arbejdsskadeanmeldelsen får en forebyggende effekt på arbejdspladsen. Imidlertid sker der ofte ingen forandringer på arbejdspladsen bla. fordi arbejdstilsynet sjældent fører tilsyn, og medarbejderne oplever en individualisering af problemerne i arbejdsmiljøet. Et stort antal sygemeldte medarbejdere går således igennem en belastende anmeldelsesprocedure og spilder dyrebare ressourcer på arbejdsskadeanmeldelser, uden hverken at få anerkendelse i arbejdsskadestyrelsen eller at opnå den ønskede forebyggende effekt på arbejdspladsen. Artiklen er baseret på analyser af interviews og spørgeskemabesvarelser fra medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom samt Rigsrevisionens rapport om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (Statsrevisorerne 2015).
Publiceret
2016-03-01
Citation/Eksport
Ladegaard, Y., Skakon, J., & Netterstrøm, B. (2016). Psykisk arbejdsskade — illusionen om den forebyggende indsats. Tidsskrift for Arbejdsliv, 18(1), 107-123. https://doi.org/10.7146/tfa.v18i1.109015