Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk arbejdskraft

  • Jens Arnholtz
  • Søren Kaj Andersen

Resumé

Partssamarbejdet i bygge-og anlægssektoren har i mange år været præget af gode samarbejdsrelationer. Siden EU-udvidelserne i 2004 og 2007 har udenlandsk arbejdskraft fra de nye øst- og centraleuropæiske medlemslande dog skabt debat om underbetaling og unfair konkurrence-ofte under overskriften social dumping. Ved overenskomstfornyelserne i byggeriet i 2007, 2010, 2012 og 2014 har udenlandsk arbejdskraft og social dumping været de helt dominerende temaer. Analysen af disse overenskomstrunder viser, at parterne faktisk har formået at skabe en aktørdrevet udvikling af overenskomsterne, der tager fat i sektorspecifikke problemstillinger, som tilstedeværelsen af udenlandske arbejdskraft rejser. Samtidig viser analysen, at temaet om den udenlandske arbejdskraft har skabt spændinger i partssamarbejdet, og at EU-domme, den økonomiske krise samt presset fra baglandet og fra politikerne både har indskrænket parternes handlerum og samtidig stillet større krav om, at de handler.
Publiceret
2015-06-01
Citation/Eksport
Arnholtz, J., & Andersen, S. (2015). Byggeriets partssamarbejde i skyggen af udenlandsk arbejdskraft. Tidsskrift for Arbejdsliv, 17(2), 44-62. https://doi.org/10.7146/tfa.v17i2.108992