Migration eller mobilitet — et kunstigt skel med praktiske konsekvenser

  • Jonas Felbo-Kolding
  • Jonas Felbo-Kolding

Resumé

M igration eller mobilitet-det, som på overfladen blot ligner en terminologisk skelnen mellem migration og mobilitet, dækker i virkeligheden over en væsentlig forskellig opfattelse af det samme fænomen betinget af, om migranterne kommer fra lande inden for eller uden for EU/E¯S. Den forskel betyder bla., at migranterne fra EU/E¯S ses i et arbejdsmarkedsperspektiv, hvor de tilskrives en midlertidighed, mens migranter fra lande uden for EU/E¯S ses i et bredere samfundsperspektiv, hvor de tilskrives en mere permanent karakter. Disse grundlæggende forskellige opfattelser stemmer ikke altid overens med, hvordan de forskellige grupper i virkeligheden agerer, men har ikke desto mindre en række praktiske konsekvenser for både migranterne og samfundet.
Publiceret
2015-03-01
Citation/Eksport
Felbo-Kolding, J., & Felbo-Kolding, J. (2015). Migration eller mobilitet — et kunstigt skel med praktiske konsekvenser. Tidsskrift for Arbejdsliv, 17(1), 094-102. https://doi.org/10.7146/tfa.v17i1.108988