Maskulinitet og sikkerhed i to mandedominerede brancher

  • Ann-Dorte Christensen
  • Morten Kyed
  • Claus D. Hansen
  • Sune Qvotrup Jensen
  • Lotte Bloksgaard
  • Kent J. Nielsen

Resumé

Artiklen tager udgangspunkt i det faktum, at mænd langt oftere rammes af arbejdsulykker end kvinder. Formålet er at undersøge sammenhængen mellem maskulinitet og sikkerhed i to brancher kendetegnet af høj ulykkesfrekvens (slagteriarbejdere og ambulancereddere). Det gennemgående spørgsmål er, om og hvordan maskulinitet-dvs. måden at være mand på-har betydning for holdninger og praksis i forhold til sikkerhed på arbejdspladsen. Artiklen er baseret på to undersøgelser: For det første en kvantitativ survey-undersøgelse blandt ambulancereddere og slagteriarbejdere, som blandt andet måler udbredelsen af traditionelle maskulinitetsidealer og deres sammenhæng med sikkerhed. For det andet en dybtgående kvalitativ analyse af den daglige sikkerhedskultur blandt mandlige ambulancereddere på to større danske stadioner.
Publiceret
2015-03-01
Citation/Eksport
Christensen, A.-D., Kyed, M., Hansen, C., Jensen, S., Bloksgaard, L., & Nielsen, K. (2015). Maskulinitet og sikkerhed i to mandedominerede brancher. Tidsskrift for Arbejdsliv, 17(1), 078-093. https://doi.org/10.7146/tfa.v17i1.108987