Lärmiljøer, lärstrategier och synen på kompetens i omsorgsarbete

  • Maria Bennich

Resumé

Kompetensfrågor f ør omsorgspersonal har under något årtionde diskuterats på nationell myndighetsnivå och resulterat i att flera utvecklingsprojekt genomf ørts inom äldreomsorgen. Artikeln behandlar omsorgspersonals syn på kompetens inom några verksamheter i äldreomsorgen och kopplar samtidigt samman dessa uppfattningar med organisatoriska f ørutsättningar f ør lärande.
Publiceret
2015-03-01
Citation/Eksport
Bennich, M. (2015). Lärmiljøer, lärstrategier och synen på kompetens i omsorgsarbete. Tidsskrift for Arbejdsliv, 17(1), 061-077. https://doi.org/10.7146/tfa.v17i1.108986